Ortec Finance heeft onderzoek gedaan naar een alternatieve methode voor het schatten van de mutatiekans. Aanleiding hiervoor is dat corporaties in de praktijk aanlopen tegen beperkingen van de bruikbaarheid van de historische mutatiekans. Bovendien heeft Ortec Finance de visie dat modelmatige bepaling van vrijheidsgraden leidt tot een efficiënter waarderingsproces.

In het rapport gaan we in op het opgestelde model van Ortec Finance voor de modelmatige bepaling van mutatiekansen. Het model schat de mutatiekans in op basis van de actuele kenmerken van de woning en het huurcontract. Deze schatting is nauwkeuriger dan de historische mutatiekans. Daarbij draagt dit model bij aan een betere modelmatige waardering van het vastgoed, een betere voorspelling van de kasstromen, de prognose van de realisatie van volkshuisvestelijke doelstellingen (bijvoorbeeld vrijkomend aanbod per prijsklasse) en de benodigde inzet van de werkorganisatie.

Figuur: Prestatiegebieden die beïnvloed worden door de mutatiekans.

Rapport downloaden

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm