Onlangs hebben de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) per brief nogmaals het belang van datakwaliteit bij het inleveren van de dPi en dVi benadrukt. De voornaamste oorzaak van dit schrijven was het tekortschieten van de datakwaliteit bij veel corporaties in de door hen aangeleverde dPi en dVi. Aw en WSW toetsen de ingeleverde cijfers aan de hand van bandbreedtes. Voorheen hanteerden Aw en WSW nog wat ruimere marges. Voor de gegevens die in de dPi 2019 worden ingeleverd worden de marges voor de signaalpunten teruggebracht tot daadwerkelijk te verwachten waarden. Dit betekent dat er sneller signaalpunten kunnen afgaan met als gevolg het eventueel opleggen van interventies.

Ortec Finance gebruikt een soortgelijke methode in de plausibiliteitstoets. In de plausibiliteitstoets worden verscheidene kengetallen en dwarsdoorsnedes in de begroting getoetst aan bandbreedtes. Ortec Finance koppelt vervolgens per deelonderwerp terug welke specifieke bandbreedtes overschreden worden om zodoende niet plausibele resultaten te signaleren. Deze toets kan bijdragen aan het terugdringen van de tekortkomingen in de datakwaliteit. De afgelopen maanden heeft Ortec Finance voor circa 15 corporaties plausibiliteitstoetsen uitgevoerd. In dit artikel vatten we samen welke aandachtspunten dit heeft opgeleverd. Dit is geen representatieve streekproef, maar andere corporaties kunnen hier mogelijk wel lering uit trekken.

Rapport downloaden

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm