Heb je onze uiteenzetting over de beleidswaarde 2022 tijdens de afgelopen Marktpresentatie Vastgoedwaarderingen nog niet geheel kunnen verwerken? Dan kun je het verhaal in dit artikel teruglezen en rustig tot je nemen. Dit artikel verschaft vergelijkingsmateriaal en geeft je meer gevoel bij de ontwikkeling van de beleidswaarde.

Sinds verslagjaar 2018 rapporteren corporaties over de beleidswaarde van hun vastgoed in de jaarrekening. Inmiddels zitten we in het vijfde jaar dat deze waarde gerapporteerd wordt. De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben de definities verder aangescherpt en stellen hogere eisen aan de datakwaliteit. Ook hebben corporaties meer ervaring opgedaan met het opstellen van de waarde. We zijn daarmee goed in staat om de waardeontwikkeling van de beleidswaarde tussen de jaarrekeningen 2021 en 2022 te analyseren.

Tabel Sectoranalyse Beleidswaarde 2022

Na twee jaar geen sectoranalyse op de beleidswaarde te hebben uitgevoerd, hebben we dit jaar weer een analyse uitgevoerd op basis van data van 127 corporaties om meer inzicht te krijgen in de beleidswaarde(ontwikkeling) van DAEB-woongelegenheden. Uit deze analyse volgt een benchmark om de beleidswaarde van jouw corporatie af te zetten tegen de beleidswaarde in de sector. Dit kan bovendien helpen bij de controle van de aankomende meerjarenbegroting en inzicht geven in de waarde-opbouw. De analyse bestaat uit 2 delen:

  • Inzicht in de markt- en beleidswaarde per 31-12-2022: de afslagen van marktwaarde naar beleidswaarde en de gemiddelde inputvariabelen per stap.
  • De beleidswaardeontwikkeling tussen 2021 en 2022.

Download hier de PDF van de hele beleidswaarde analyse

Vragen?

Heb je vragen over dit artikel, neem dan contact op met je Ortec Finance contactpersoon of met Erik-Jan of Roos via onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm