Voor OrtaX klanten is het werken met TIOX al jaren vertrouwd. Zonder erbij stil te staan, waardeert u de incourante en agrarische objecten in de TIOX rekenmodule van de VNG. Voor gemeenten die geen klant van Ortec Finance zijn, is waarderen via TIOX echter geen vanzelfsprekendheid. Sterker nog, grote samenwerkingsverbanden negeren TIOX eerder dan dat ze er gebruik van maken. Het is de VNG niet ontgaan dat Ortec Finance en haar klanten een positieve bijdrage leveren aan het gebruik én de verbetering van TIOX. Daarom heeft ze gevraagd het succes van onze TIOX-module te delen.

Efficiënt waarderen met TIOX

Met de presentatie “TIOX in 2.0 minuten” - een knipoog naar de presentatie “TIOX in 20 dagen” op de Belastingconferentie van 2009 - heeft het GBT aangetoond en uitgelegd dat waarderen via TIOX efficiënt is. Dit uit zich in de eenduidigheid van gegevens, het inzicht en de controle mogelijkheden, de verbeterde taxatiewijzers, maar ook in de doorlooptijden die door de bulkwaardering met meenemen van de overrules sterk teruggelopen zijn. De presentatie is gegeven aan Platform DSB (directeuren samenwerking belastingen) en herhaald op de VNG-bijeenkomst “Voor gemeenten en door gemeenten: samenwerking Wet WOZ”.

Meer weten?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over TIOX? Neem dan gerust contact op met uw consultant.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm