De kwaliteit van de WOZ-waardering staat bijna doorlopend in de belangstelling van pers, het publiek, de politiek en andere organisaties. Regelmatig verschijnen berichten waarin – al dan niet terecht – met veel bombarie duidelijk wordt gemaakt dat de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde ‘nergens op slaat’. No-cure-no-pay bureaus moedigen burgers op een laagdrempelige manier aan om de WOZ-waarde door hen te laten controleren en waar nodig bezwaar voor hen aan te tekenen. Het chagrijn bij gemeenten over de werkwijze van deze bureaus neemt toe. Net als de kosten voor het afhandelen van alle bezwaren.

Begrijpelijke uitleg WOZ-waarde

De Waarderingskamer hoopt en denkt dat (een deel van) de problemen kan worden opgelost door te werken aan een begrijpelijke uitleg van de WOZ-waarde. Daarbij onderscheidt ze drie sporen:

  • één spoor is gericht op het stimuleren van informele contacten met burgers,
  • een ander spoor op het verduidelijken en verbeteren van het taxatieverslag en,
  • een derde spoor betreft het opstellen van een “verantwoordingsdocument”.

In dit document kan de gemeente een uitgebreide toelichting geven op de wijze waarop een WOZ-waardering tot stand komt, welke kwaliteitscontroles ze heeft uitgevoerd en welke resultaten zijn behaald. Het laat zien dat het gebruikte model met alle correcties een samenhangend geheel vormt en kan als stuk worden ingediend tijdens beroepszaken wanneer losse modelcorrecties ter discussie worden gesteld.

Eenvoudig verantwoordingsdocument WOZ-waarde

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), een vooruitstrevend samenwerkingsverband van elf Brabantse gemeenten en een waterschap, heeft de door de Waarderingskamer geformuleerde uitdaging aangenomen. Ze heeft op alle drie de fronten gewerkt aan het zo eenvoudig en transparant mogelijk maken en uitleggen van de WOZ-waarde. Samen met Ortec Finance is een rapport ontwikkeld dat voor iedere taxatie aangeeft met welke specifieke factoren rekening is gehouden. Daarnaast heeft BSOB met input uit OrtaX een uitgebreid verantwoordingsdocument opgesteld per gemeente. Met hun aanpak is BSOB één van de koplopers binnen de WOZ-wereld. Dat levert hen veel waardering en positieve aandacht op, wat weer goed is voor de uitstraling naar de buitenwereld.

Wil je meer weten?

Wil jij net zoals BSOB ook meer werk maken van een heldere communicatie met jouw burgers? Ortec Finance kan een voorbeeld laten zien van het nieuw ontwikkelde rapport. Daarnaast vind je op de website van BSOB een aantal voorbeelden van hoe een verantwoordingsdocument eruit kan zien.

Werk je al met OrtaX, neem dan voor vragen of meer informatie contact op met de OrtaX servicedesk. Werk je nog niet met OrtaX, maar wil je meer weten over OrtaX en het verantwoordingsdocument, neem dan contact op met Steven Veeger via onderstaande contactgegevens.

Heb je vragen over dit blog? Neem dan contact op met Raymond Havekes via onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X