Jaarlijks wordt het handboek waarmee corporaties de marktwaarde van het vastgoed bepalen gevalideerd. Dit jaar heeft Ortec Finance deze validatie van het handboek 2016 in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd.

De volgende hoofdvragen stonden hierbij centraal:

  1. Heeft het handboek 2016 voldaan aan de eisen die daaraan gesteld zijn?
  2. Welke eventuele aanpassingen zijn mogelijk en wenselijk waarmee het handboek verbeterd kan worden?

De validatie is uitgevoerd op basis van waarderingsgegevens die zijn aangeleverd door corporaties.

Uit de validatie is naar voren gekomen dat de hoogte van verschillende taxatieparameters aangepast moeten worden in een volgende versie van het handboek. Daarnaast bevat het validatierapport de aanbeveling om voor de woningen in krimp- of aardbevingsgebied in 2017 de basisversie weer mogelijk te maken.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm