De jaarrekening 2018 is het eerste moment waarop ook de beleidswaarde in de jaarrekening verantwoord dient te worden. Daarnaast is de beleidswaarde een belangrijke component in de financiële ratio’s en normen binnen het beoordelingskader van Aw/WSW.  Veel corporaties willen de beleidswaarde ultimo 2018 vergelijken met de beleidswaarde die op 1 oktober 2018 richting Aw/WSW is gestuurd of die in de begroting is gehanteerd. De verschillenanalyse beleidswaarde van Ortec Finance onderbouwt het verschil tussen beide waarden. 

De verschillenanalyse maakt niet enkel het effect van wijzigingen in streefhuren, onderhoud- en beheernormen inzichtelijk, maar toont ook op welke wijze wijzigingen in het handboek marktwaardering en de marktwaardeparameters doorwerken in de beleidswaarde. 

Hierdoor krijgt u een beter gevoel bij de factoren die de meeste impact hebben op de beleidswaarde van uw corporatie, daarnaast kan de verschillenanalyse u helpen in de verantwoording van de beleidswaarde in de jaarrekening. U kunt de verschillenanalyse beleidswaarde hier aanvragen.

Klant aan het woord

Onlangs heeft Havensteder de verschillenanalyse beleidswaarde door Ortec Finance uit laten voeren. De ervaringen van Havensteder met de verschillenanalyse beleidswaarde zijn als volgt:

“De beleidswaarde in de jaarrekening 2018 biedt de eerste mogelijkheid om een vergelijking te maken met de beleidswaarde 2017. Verschillen in de marktwaarde, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de disconteringsvoet en onderhoud zijn zelf goed te duiden.

Doordat de beleidswaarde een relatief nieuwe waarderingsgrondslag is vonden wij het echter lastig om in te schatten hoe vooral wijzigingen in het handboek doorwerken in de beleidswaarde. De verschillenanalyse beleidswaarde van Ortec Finance helpt hierbij. De analyse heeft ons geholpen om meer ‘gevoel’ te krijgen bij de beleidswaarde. Daarnaast hebben wij nu beter inzichtelijk op welke wijze wijzigingen in het handboek doorwerken in de beleidswaarde. De verschillenanalyse heeft ons begrip van de beleidswaarde vergroot.”

Enkele inzichten in de beleidswaarde

Inmiddels is de verschillenanalyse beleidswaarde door een aantal corporaties afgenomen. Dit biedt de gelegenheid om een aantal eerste conclusies te trekken.

De gemiddelde mutatie in de beleidswaarde van 2017 naar 2018 is 2,98%. Voor sommige corporaties is er een sterke daling zichtbaar, terwijl andere corporaties een grote stijging laten zien. In vrijwel alle gevallen blijft de mutatie van de beleidswaarde ver achter bij die van de marktwaarde. Wanneer wij kijken naar de factoren die deze mutatie het sterkst beïnvloeden vallen een aantal zaken op. Gemiddeld komt de grootste positieve wijziging voort uit het loslaten van de eis om direct af te toppen op een lagere streefhuur in het handboek (+5,43%). Daarnaast hebben wijzigingen in de disconteringsvoet een sterk positief effect (+2,46%). De meest opvallende negatieve effecten worden veroorzaakt door aanpassing van de onderhoudsnorm (-4,64%) en aanpassing van de beheerskosten (-1,15%). De overige effecten worden inzichtelijk gemaakt in onderstaande figuur.

 

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met contact@ortec-finance.com

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm