Op woensdag 27 november is Ortec Finance TMS 2019.2 uitgerold. Met TMS 2019.2 kunt u aan de slag met het Handboek Marktwaardering 2019. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het aankomende jaarrekeningtraject, bieden wij de verschillenanalyse marktwaarde aan. Naar aanleiding van diverse verzoeken vorig jaar hebben wij er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, dit jaar voor gezorgd dat de analyse niet alleen achteraf, maar ook tijdens de waarderingsronde kan worden uitgevoerd. Hiermee is het mogelijk om tijdens de totstandkoming van uw marktwaardering gebruik te maken van de verschillenanalyse marktwaarde in uw analyse van de waardeontwikkeling. Op dat moment bent u nog in de gelegenheid om, indien noodzakelijk, bij te sturen.

In dit artikel wordt naast de verschillenanalyse marktwaarde op portefeuille- en complexniveau ook de verschillenanalyse beleidswaarde nader toegelicht.

Aanmelden

Verschillenanalyse marktwaarde

Zodra de marktwaarde ultimo 2019 en ultimo 2018 in Ortec Finance TMS en/of WALS op basis van de DCF-methode is bepaald, kan door Ortec Finance een verschillenanalyse op deze twee waarden worden uitgevoerd. In deze analyse geven wij een verklaring van alle waardemutaties die plaats hebben gevonden in de marktwaarde 2019 ten opzichte van 2018.

De analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voorraadmutaties
  • Methodische wijzigingen
  • Mutatie objectgegevens
  • Mutatie waarderingsparameters

De verschillenanalyse wordt opgeleverd in de vorm van een verloopstaat, waarin de verschillende waardemutaties voor DAEB en niet-DAEB separaat zijn weergegeven. Bovendien worden de belangrijkste mutaties van een korte toelichting voorzien. De verloopstaat is te gebruiken voor de jaarrekening en daarnaast ter verklaring van de waardemutatie aan de accountant. Aanvullend op deze verschillenanalyse op portefeuilleniveau, bestaat de optie om het verloop van de marktwaarde uit te splitsen naar complexniveau. De verschillenanalyse op complexniveau biedt de mogelijkheid om het verloop van de marktwaarde (indirect rendement) in meer detail te verklaren en biedt vanuit het perspectief van accountants en assetmanagers waardevolle informatie.

Verschillenanalyse beleidswaarde

De Jaarrekening 2019 is het eerste moment waarop de beleidswaarde met de voorgaande jaarrekening vergeleken kan worden. Zodra de beleidswaarde ultimo 2019 en ultimo 2018 in Ortec Finance WALS is bepaald, kan door Ortec Finance een verschillenanalyse op deze twee waarden worden uitgevoerd. De analyse biedt inzicht in het effect van de marktwaarde(veranderingen) op de beleidswaarde. Daarnaast wordt het effect van aanpassing van streefhuren en de onderhouds- en beheernorm inzichtelijk gemaakt.

Investering

Het laten uitvoeren van de verschillenanalyse marktwaarde kost €2.000,- exclusief BTW. De aanvullende kosten verbonden aan het uitvoeren van de verschillenanalyse op complexniveau, bedragen €1.000,-.

De kosten van de verschillenanalyse beleidswaarde op portefeuilleniveau zijn €1.500,- exclusief BTW. De aanvullende kosten verbonden aan het uitvoeren van de verschillenanalyse op complexniveau bedragen €750,-.

Bovengenoemde bedragen gelden bij een analyse voor één werkmaatschappij. De aanvullende kosten voor iedere extra werkmaatschappij bedragen 50% van de standaardprijs van de analyse.

Voor de verschillenanalyse beleidswaarde geldt daarnaast dat bovengenoemde prijsstelling alleen geldt wanneer de verschillenanalyse marktwaarde reeds is uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Ortec Finance.

Aanmelden

Heeft u vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van Ortec Finance via servicedesktms@ortec-finance.com en servicedeskwals@ortec-finance.com of via telefoonnummer (010) 700 55 52.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm