Waardering op de gebruiksoppervlakte wordt vanaf 2022 verplicht, aldus de Waarderingskamer. Wij informeren u graag over de belangrijke overwegingen die hieraan ten grondslag liggen en hoe wij u kunnen ondersteunen bij de overgang naar het waarderen op de gebruiksoppervlakte.

Waardering op de gebruiksoppervlakte, waarom?

De Waarderingskamer stelt waardering op de gebruiksoppervlakte vanaf 2022 verplicht. Hieraan liggen een aantal belangrijke overwegingen ten grondslag:

  1. De meeste marktinformatie over woningen (Funda etc.) is gekoppeld aan de gebruiksoppervlakte van de woning. Ook in de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) is de gebruiksoppervlakte beschikbaar.
  2. Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar geworden en de WOZ waarden worden gepresenteerd in combinatie met gegevens uit andere basisregistraties, waaronder de gebruiksoppervlakte uit de BAG.

Vanuit praktische overwegingen wordt het hierdoor steeds lastiger uit te leggen dat de WOZ-taxaties doorgaans gebaseerd zijn op de inhoud.

Werkgroep “Waarderen op gebruiksoppervlakte”

Samen met u willen wij de overgang naar het waarderen op de gebruiksoppervlakte in gang gaan zetten. Buiten het feit dat ons waarderingsmodel prima om kan gaan met het waarderen op oppervlakte, is er nog veel nodig om een soepele overgang te borgen van het waarderen op inhoud naar het waarderen op gebruiksoppervlakte. Om u het beste te ondersteunen bij deze overgang willen we graag een werkgroep oprichten waarin deze overgang besproken wordt. Het doelen van deze werkgroep zijn:

  • Het in kaart brengen van alle te verwachten problemen bij deze overgang;
  • Het opstellen van een stappenplan dat u kan helpen de overgang soepel te laten verlopen;
  • De uitdagingen van het modelmatig waarderen op gebruiksoppervlak in kaart brengen zodat het model robuust blijft taxeren;
  • De input van Ortec Finance bespreken bij de overleggen die wij voeren met de Waarderingskamer over dit onderwerp;
  • Als klankbord voor andere klanten dienen die hierover vragen hebben;
  • Het verzorgen van informatieoverdracht naar al onze klanten;

Praat en denkt u mee?

Samen met enthousiaste medewerkers die kennis van zaken hebben willen wij deze werkgroep tot een succes maken. We verwachten jaarlijks één of twee keer bij elkaar te komen. De eerste bijeenkomst op 16 februari jl. was een succes. Praat en denkt u in de volgende sessie graag mee over een soepele overgang naar waarderen op gebruiksoppervlakte? Meld u dan aan via telefoonnummer 06-13138774 of via emailadres MaartenJan.Evers@ortec-finance.com.

Gerelateerde insights

X