Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten op het gebied van lokale belastingen. De missie van BSOB is om te werken tegen zo laag mogelijke kosten, wat uiteindelijk ten goede komt aan de deelnemers en de belastingbetaler. Door samen te werken, werkt BSOB efficiënter en verbetert ze de kwaliteit van dienstverlening. BSOB waardeert jaarlijks ruim 157.000 WOZ-objecten en is daarmee een groot samenwerkingsverband.

OrtaX Opname App van Ortec Finance zorgt voor grote efficiëntie slag en kostenbesparing

BSOB is een van de klanten waarmee het OrtaX team samen de OrtaX Opname App heeft ontwikkeld. BSOB zag het aantal bezwaren in 2020 fors stijgen ten opzichte van 2019. Ieder jaar maakt BSOB een inventarisatie van het aantal objecten dat inpandig bezocht zou moeten worden, naar aanleiding van de ingediende WOZ- bezwaren. Door de coronamaatregelen werden inpandige opnames lastig en ontstond hier een probleem. Er moest een oplossing komen om dit proces te kunnen automatiseren. Het idee ontstond over een app die: laagdrempelig is, iedereen moet kunnen begrijpen en in een zo kort mogelijke doorlooptijd data verwerkt. Verder moest de app volledig geïntegreerd zijn in de waarderingsapplicatie (OrtaX) zodat er geen tijd verloren gaat met het binnenhalen van de informatie. Samen met collega’s van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) en het OrtaX team van Ortec Finance is vervolgens in een periode van zes weken de OrtaX Opname App ontwikkeld.

Ortec Finance sprak Nard Elfers, WOZ-coördinator, over de inzet van de OrtaX Opname App. Sinds 2020 gebruikt BSOB de OrtaX Opname App als aanvulling op waarderingsapplicatie OrtaX (WOZ-waardering) van Ortec Finance voor het mogelijk maken van inpandige opnames op afstand.

Download hier de volledige Client Story

Gerelateerde insights

X