Bergopwaarts is een dynamische woningcorporatie in de regio Deurne en Asten en heeft ruim vijfduizend woongelegenheden in bezit. Bergopwaarts maakt zich hard om op een persoonlijke en betrokken manier mensen te huisvesten die dat zelf moeilijk kunnen: ‘Samen Ondernemen voor Sociaal Wonen’.

De ervaringen van Bergopwaarts met Ortec Finance TMS web

Met de aanstaande overgang van het huidige TMS naar het vernieuwde TMS web, heeft Ortec Finance een groep corporaties uitgenodigd om al in de waarderingsronde 2020 gebruik te maken van TMS web. Door feedback op te halen, konden specifieke gebruikerswensen meegenomen worden in de ontwikkeling van TMS web. Bergopwaarts heeft al gebruik gemaakt van TMS web omdat zij deel uitmaakten van de ‘Jaarrekening 2020’-groep.

‘Jaarrekening 2020’-groep

In het voorjaar van 2020 zijn zes bestaande TMS corporaties, waaronder Bergopwaarts, inclusief hun taxateurs, benaderd om deel te nemen aan de ‘Jaarrekening 2020’ groep. Daarnaast zijn drie nieuwe TMS corporaties direct aan de slag gegaan met TMS web. Via deze twee groepen heeft Ortec Finance het vernieuwde TMS geïntroduceerd bij de eerste TMS-gebruikers.

Ortec Finance sprak Linda Staal, Financieel Controller bij Bergopwaarts en sinds 2018 TMS-gebruiker, over haar ervaringen. Linda vertelt over het gebruik van TMS web gedurende de waarderingsronde 2020. Hoe is het marktwaardeproces met inzet van het vernieuwde TMS verlopen? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen TMS web en het huidige TMS? En welke boodschap wil Linda collega-corporaties meegeven?

Download hier de volledige Client Story

Gerelateerde insights

X