Rochdale is een grote woningcorporatie met bijna veertigduizend woongelegenheden in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer: diverse steden en buurten met eigen behoeften en uitdagingen. Rochdale is een corporatie die zich inzet voor gezinnen, ouderen, jongeren en kwetsbare groepen met een lager inkomen. Voor de komende jaren is de belangrijkste opgave het zorgdragen voor voldoende woningen. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit streeft Rochdale naar gemengde wijken – wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen – omdat dit kan bijdragen aan de woonkwaliteit van de stad en buurt. 

Inzet van de VTW-koppeling in het marktwaardeproces van Rochdale

Rochdale maakt sinds 2019 gebruik van Ortec Finance TMS. Met TMS kan het vastgoed
worden gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van gecertificeerde rekenmodellen voor woningen,
parkeerplaatsen, bedrijfsonroerendgoed en zorgvastgoed, waardoor een betrouwbare
en consistente taxatie is verzekerd. Gebruik van TMS geeft de volledige controle over het waarderingsproces.

 
Ortec Finance sprak Pieter Hottentot, Senior Controller, over de inzet van Ortec Finance TMS, en meer specifiek over het gebruik van de VTW-koppeling, in het marktwaardeproces.

Download hier de volledige Client Story

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm