Cover clientstory WonenBreburg - nl

WonenBreburg is een grote woningcorporatie met ruim 27.000 woningen in Tilburg en Breda.

WonenBreburg zet zich hierbij in voor het huisvesten van mensen met beperkte kansen in betaalbare en duurzame woningen. Samen met bewoners en andere belanghebbenden draagt WonenBreburg bij aan leefbare wijken.

Ortec Finance sprak Joost Cleven, Senior Adviseur Strategie, en Frans Vrolijk, Controller, over de manier waarop WonenBreburg het marktwaardeproces, ten behoeve van de totstandkoming van de marktwaarde voor de jaarrekening, heeft vormgegeven en de wijze waarop Ortec Finance TMS in dit proces wordt ingezet.

Download de volledige client story

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm