Sinds verslagjaar 2018 rapporteren corporaties over de beleidswaarde van hun vastgoed in de jaarrekening. Inmiddels zitten we in het derde jaar dat deze waarde gerapporteerd wordt. De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben de definities verder aangescherpt en stellen hogere eisen aan de datakwaliteit. Ook hebben corporaties meer ervaring opgedaan met het opstellen van de waarde. Vorig jaar waren we voor het eerste in staat om de waardeontwikkeling uit de jaarrekening tussen 1 januari en 31 december te analyseren voor de beleidswaarde. Ook dit jaar heeft Ortec Finance een analyse uitgevoerd op de beleidswaarde van 117 corporaties om meer inzicht te krijgen in de beleidswaarde(ontwikkeling) van woongelegenheden (DAEB en Niet-DAEB gezamenlijk).

Vul het downloadformulier in en bekijk de opname terug en ontvang de presentatie.

Meer sessies:

Bekijk de video

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm