Veel corporaties heroverwegen hun afwegingskader voor investeringen. Aanleiding hiervoor is de introductie van de beleidswaarde in het bepalen van de borgingsruimte, maar ook het feit dat bestaande rendementseisen niet meer lijken te passen bij nieuwbouw en bij verbeteringen van bestaand bezit. Vraagstukken die spelen, hebben betrekking op de wijze waarop (des)investeringen financieel en maatschappelijk beoordeeld worden, hoe het besluitvormingsproces eruit ziet en welke rollen en verantwoordelijkheden hierbij horen. Samen met 16 corporaties hebben wij een best practice ontwikkeld, waarin we antwoord geven op deze vragen.

Een investering dient zowel maatschappelijk als financieel een bijdrage te leveren aan de te behalen doelstellingen van de corporatie. Maatschappelijk moet elke investering een deel van de transformatieopgave invullen. Daarnaast zijn er kaders waaraan de investering moet voldoen. Financieel moet elke investering een dusdanig resultaat behalen dat de financiële continuïteit van de corporatie gewaarborgd is. Om dit te beoordelen zijn verschillende kengetallen voorhanden. In het rapport Afwegingskader investeringen is uitgewerkt welke kengetallen relevant zijn voor het afwegingskader en hoe de corporatie tot een normering kan komen. Ook wordt een overzicht geboden van de maatschappelijke kaders. Tenslotte worden ook het besluitvormingsproces en de rollen en verantwoordelijkheden beschreven.

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Gerelateerde insights

X