Afgelopen periode organiseerden wij onze succesvolle themaopleidingen rondom de marktwaarde en beleidswaarde en hoe deze verwerkt dient te worden in WALS. Tijdens deze dagen is er veel gediscussieerd over de beleidswaarde. Hoe dienen de beleidswaardenormen voor beheer en onderhoud bepaald te worden? Is een norm op portefeuilleniveau voldoende of dient dit gespecificeerd te worden naar complexniveau? In de jaarrekening zullen de accountants een uitgebreide controle uitvoeren op de beleidswaarde 2019, zowel op de uitgangspunten van de beleidswaarde als de vergelijking van de beleidswaarde met het voorgaand jaar 2018. Wij hebben dan ook een memo gepubliceerd om corporaties meer duiding te geven hierbij.

Aanvullende ondersteuning

De afgelopen periode zijn wij door meerdere corporaties benaderd met de vraag voor aanvullende ondersteuning bij de bepaling van de normen. Wij ondersteunen jullie graag bij het bepalen van deze normen vanuit de functionele winst en verliesrekening in WALS middels een speciaal ontwikkelde tool. Voorafgaande de verweking in de tool is er een intake moment. Tijdens dit moment wordt de kwaliteit en bruikbaarheid van de WALS set besproken en worden de keuzes en onderbouwingen vastgelegd om de kwaliteit en de uitlegbaarheid te waarborgen. Belangrijk aandachtspunt bij de normbepaling zijn de flexibiliteit in het te hanteren detailniveau en de beschouwingsperiode. Een aannemelijke norm valt of staat hiermee uiteindelijk bij de onderliggende kostenverdeling. De benodigde informatie uit de kostenverdeelstaat moet beschikbaar zijn op het niveau dat aansluit bij de inrichting in WALS.

Investering

De investering voor het bepalen van de beleidswaardenormen bedraagt €1.000,- (excl. BTW), naast de tooling zijn hier ook het intakemoment (+-45min) en de overdracht (+-1uur) bij inbegrepen. Je kunt je aanmelden voor de beleidswaardenormen bepaling (via de tooling) via onderstaande button.

Ontdek de beleidswaardenormen tool

Gerelateerde insights

X