Prijs- en looninflatie hoger, rente lager, koopprijzen blijven stijgen

Ieder kwartaal brengen wij een Ortec Finance Scenarioset (OFS) met macro-economische parameters uit voor de woningcorporaties. De OFS bevat onze meest recente verwachtingen zodat ook jouw corporatie actuele inzichten heeft in de gevolgen van macro-economische ontwikkelingen. De nieuwe OFS is vanaf nu te vinden op ons klantenportaal.

Veel corporaties hanteren in de begroting en de dPi de economische parameters uit de leidraad dPi van Aw/WSW. Vanwege de hoge onzekerheid als gevolg van de coronacrisis, stellen Aw/WSW dit jaar: “verwacht wordt dat corporaties de ontwikkelingen volgen en afhankelijk van de specifieke situatie beoordelen of er aanleiding bestaat afwijkende parameters in de dPi 2020 te hanteren”. De OFS Q4 helpt jou in deze afweging.

De verwachte ontwikkeling van de economische parameters kun je gebruiken voor de begroting of een gevoeligheidsanalyse. Aanvullend bevat de OFS een set van 200 even waarschijnlijke scenario’s. Met deze set van economische scenario’s is het mogelijk om de financiële risico’s van jouw corporatie te bepalen middels onze Risicomodule.

 

Download het volledige artikel

 

Ben je benieuwd naar hoe Ortec Finance deze verwachtingen bepaalt? In de Risicoanalyse Insight nummer 3-2020 vind je meer informatie over hoe de OFS tot stand komt en welke technieken hier achter zitten.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm