Macro-economische ontwikkelingen zijn van groot belang voor de financiële positie van woningcorporaties. Denk hierbij aan de prijsinflatie, huizenprijsontwikkeling en rente. Voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Aw/WSW hun verwachting van de economische parameters gepubliceerd in de zogenaamde ‘Leidraad economische parameters dPi 2020’. Ortec Finance publiceert ieder kwartaal een nieuwe set met macro-economische parameters voor de corporatiesector. Tijd om de economische verwachtingen vanuit meerdere perspectieven te belichten.

Impact coronacrisis

De leidraad economische parameters dPi 2020 is de eerste publicatie van de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (Aw/WSW) sinds de coronacrisis en dit is dat vooral terug te zien in een fors lagere prijsinflatie, lagere looninflatie en aanzienlijk lagere renteverwachting in vergelijking met dezelfde publicatie van vorig jaar (dPi 2019). Vanwege de grote onzekerheid is voor de huizenprijsontwikkeling vanaf 2021 aangesloten bij de lange termijn stijgingsverwachting van het Aw/WSW. Voor onze demo-corporatie betekent dat, ceteris paribus, een verslechterde Loan to Value (LTV) en een verbeterde Interest Coverage Ratio (ICR).

Meerdere perspectieven

De economische verwachting van de Aw/WSW is een mogelijk scenario van hoe de economie zich kan ontwikkelen. De verwachting van Ortec Finance kan gezien worden als een ander perspectief. Daarnaast bevat de Ortec Finance Scenarioset een veelvoud van mogelijk toekomstige scenario’s. Wat de verschillen en overeenkomsten zijn in de aannames en economische parameters tussen deze twee bronnen vertellen we je in het Insight artikel. Aan de hand van voorbeeldberekeningen nemen we jullie mee in de impact van deze verschillende perspectieven.

Onzekerheid en risico’s

Door Aw/WSW wordt benadrukt dat de onzekerheid door de coronacrisis groter is dan normaal. Daarom worden corporaties geacht zelf de economische ontwikkelingen te volgen en waar nodig af te wijken. Hiervoor kunnen corporaties onze kwartaaluitgave van de economische verwachting (OFS) in de gaten houden. Met behulp van de OFS kunnen eventuele afwijkingen worden onderbouwd. Voor corporaties die een stap verder willen gaan kan de risicomodule (RM) in WALS gebruikt worden om de impact van de economische onzekerheid op de financiële resultaten in kaart te brengen.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Isabel Mandour of Anna Wildeboer.

Download het volledige artikel

Dit is nummer 4 in de nieuwe reeks Risicoanalyse Insights

Eerdere publicaties kun je hier teruglezen:

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm