Op donderdag 12 december heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de woningcorporatiesector, de evaluatie van de woningwet en het huurakkoord. De afgelopen periode – en zeker ook de dagen  voorafgaand aan het debat – hebben diverse partijen van zich laten horen in de media, om het politiek debat te beïnvloeden.

Sinds de evaluatie van Woningwet zijn diverse sporen ingezet tot het wijzigen van wet- en regelgeving. De Wet maatregelen middenhuur is bijvoorbeeld al vastgesteld. Andere wet- en regelgeving zit in verschillende stadia van besluitvorming. Eind november is een wijziging van de Woningwet en de BTIV ter consultatie voorgelegd. Afgelopen donderdag stond ook de behandeling van de wijziging van de Woningwet op de agenda, specifiek gericht op wijzigingen van de maximale huursomstijging. Hierover wordt dinsdag 17 december gestemd.

In dit artikel vatten we de recente ontwikkelingen samen die een relatie hebben met vastgoedsturing en de financiële meerjarenbegroting.

Lees hier het volledige artikel

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm