Op 31-10-2019 is het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2019’ gepubliceerd.

Het handboek is vanaf heden te downloaden op de website van Woningmarktbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download hier het handboek

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn:

 • Actualisatie van de normen en parameters naar peildatum 31 december 2019;
 • Onderscheid onderhoudsnorm in doorexploiteer- en uitpondscenario;
 • Aanpassing hoogte en meer differentiatie van onderhoudsnormen op basis van onderzoek Brink Groep, wat met name leidt tot fors hoger onderhoud in het doorexploiteerscenario;
 • Vervallen verouderingsopslag van 100% in eindwaardeberekening doorexploiteerscenario;
 • Vervallen van de aannemelijkheidsverklaring en introductie van de ‘Interne waardering’;
 • Bepaling aardbevingsgebied op basis van 4-cijferige postcode in plaats van CBS-buurt;
 • Eliminatie overdrachtskosten in beleidswaarde;
 • Afwijken (omlaag) van in marktwaarde gehanteerde huurstijging boven inflatie in toegestaan in beleidswaarde.

Ondersteuning door Ortec Finance

Zoals u van ons gewend bent, ondersteunen wij u ook dit jaar bij de totstandkoming van de marktwaarde in verhuurde staat van uw corporatie. Wij doen dit met onze oplossingen Ortec Finance TMS en WALS/FMP, én met een koppeling tussen deze twee applicaties waardoor er een 1-op-1 aansluiting is.

Uw vastgoedgegevens gelijk op orde

Het nieuwe handboek modelmatig waarderen heeft geen nieuwe datavelden. Dit heeft als voordeel dat u uw vastgoedgegevens al volledig op orde kunt maken.

Voor TMS gebruikers

Als u al gebruik maakt van TMS kon u vorige week al starten met het waarderingsproces het waarderingsproces en de nieuwe functionaliteiten van TMS:

 • Peildatum 31 december 2019;
 • Huurbeklemming;
 • Uitgesplitste vrijheidsgraad onderhoud (in doorexploiteren en uitponden);
 • Nieuwe kengetallen en ratio’s;
 • Nieuwe rapportage ‘Vergelijking objectgegevens’ (tbv accountantscontrole).

Planning release

Zoals u gewend bent, informeren we u als TMS-gebruiker spoedig over de planning van onze release met betrekking tot het nieuwe handboek.

Nog geen Ortec Finance TMS

Wilt u ook gebruik maken van Ortec Finance TMS, de koppeling met WALS/FMP en daarmee borging van een juiste en consistente berekening van de beleidswaarde?

Neem dan contact op met Dirk Jan Remmerswaal om TMS voor uw corporatie nog vóór de komende jaarrekening eenvoudig en efficiënt te laten implementeren. Hiermee profiteert u net als inmiddels 145 andere corporaties van de voordelen van Ortec Finance TMS.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm