Hoe kunnen Ortec Finance AVM en TMS u ondersteunen bij het interne waarderingsproces en welke stappen kunt u nú al nemen? In dit artikel vertellen wij u er graag meer over.

Interne waardering vervangt aannemelijkheidsverklaring

Aedes publiceerde op 8 oktober het bericht dat de interne waardering de aannemelijkheidsverklaring vervangt. Deze informatie is belangrijk voor alle corporaties die een full-waardering hebben. Bij een full-waardering wordt het vastgoed minimaal eens in de drie jaar getaxeerd waarbij alle taxatiewerkzaamheden volledig verricht worden. Tot afgelopen waarderingsronde 2018 waren er grofweg twee mogelijkheden om het full-taxatieproces vorm te geven: de taxatieupdate en de aannemelijkheidsverklaring. Vanaf de waarderingsronde 2019 is het echter niet langer toegestaan gebruik te maken van de aannemelijkheidsverklaring. Het nieuwe ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ biedt een (nieuw) alternatief voor de aannemelijkheidsverklaring, de ‘Interne waardering’.

Ortec Finance werkt hard aan instrumenten voor woningcorporaties en taxateurs om bij een (interne) waardering te kunnen inzetten.

Deze stappen kunt u nú al nemen:

 • Leegwaarden en markthuren met Ortec Finance AVM

  Ortec Finance AVM toont op elk gewenst moment de leegwaarden van uw woningportefeuille ínclusief drie referentietransacties. Ook de markthuren van uw bezit kunnen via Ortec Finance AVM worden berekend. Aan de hand van de modelmatig bepaalde waardes en/of indexatie met een relevante woningtrend (op postcodeniveau) kunt u tot een goed onderbouwde leegwaarde en markthuur voor uw interne waardering komen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Postma via Pieter.Postma@ortec-finance.com.

   

  Meer over AVM

 

 • Instandhoudingsonderhoud met de VTW-koppeling

  Bij gebruik van Ortec Finance TMS is het mogelijk om de zogenaamde VTW-koppeling te activeren door het hierbij horende abonnement af te sluiten bij Koëter Vastgoedconsultants. Aan de hand van een aantal extra vastgoedgegevens wordt het relevante onderhoud berekend en automatisch meegenomen in Ortec Finance TMS.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wessel Kosterman via Wessel.Kosterman@ortec-finance.com.

   

  Meer over TMS

 

 • Gedeelde parameters (portefeuillebreed) met Ortec Finance TMS

  Voor de ‘Interne taxatie’ is het (nog meer) van belang dat uw woningbezit is verdeeld in drie, vergelijkbare delen. Wanneer dit het geval is, dan kunt u voor gedeelde parameters aansluiten bij de inzichten van uw (externe) taxateur. Denk hierbij aan de leegwaardeontwikkeling (naar plaats of wijk). Neem in het vooroverleg mee hoe en welke parameters hier voor in aanmerking komen en richt deze als zodanig in Ortec Finance TMS in (bijvoorbeeld naar gemeente), TMS verdeelt de parameters vervolgens zelf over de relevante woningen.

Handreiking 'Interne waardering'

Naast deze drie stappen, die u nu al kunt nemen, komt Ortec Finance volgende maand met een handreiking hoe u samen met uw externe taxateur het beste gebruik kunt maken van de ‘Interne waardering’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Jan Remmerswaal via DirkJan.Remmerswaal@ortec-finance.com.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm