De meeste woningcorporaties zijn momenteel druk bezig met het afronden van de jaarrekening 2018. Een belangrijk onderdeel van de jaarrekening is de marktwaardering van het vastgoed in exploitatie. De marktwaarde is sinds enkele jaren het centrale waardebegrip voor de corporatiesector. Voor de sturing binnen woningcorporaties is sinds vorig jaar ook de beleidswaarde geïntroduceerd. In deze waarde wordt ten opzichte van de marktwaarde rekening gehouden met de specifieke doelstellingen van de sector.

Ondersteuning van Ortec Finance

Veel corporaties zien op dit moment de effecten van een overspannen woningmarkt terug in hun marktwaarde (en beleidswaarde). Enkele belangrijke vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:

  • Welke kenmerken en parameters zorgen voornamelijk voor deze waarde-effecten?
  • Worden markt-  en beleidswaarde door dezelfde kenmerken gedreven?
  • Waar dient de focus te liggen in de controle van de markt- en de beleidswaarde?

Ortec Finance ondersteunt de sector al jaren met het geven van inzichten en het verklaren van de jaar-op-jaar mutatie binnen en tussen verschillende waardes. Waar we in het verleden veel inzicht verschaften in de bedrijfswaarde verhelderen we nu de markt-  en beleidswaarde. Middels onze verschillenanalyses helpen wij met het verkrijgen van antwoorden op de bovenstaande vragen op zowel complex- als portefeuilleniveau.

Uw waardemutatie onderbouwen voor interne en externe controle

Inmiddels heeft Ortec Finance ruim 50 corporaties geholpen met het verklaren van de waardemutatie van hun marktwaarde. Ook hebben we de eerste inzichten verschaft in de ontwikkeling van de beleidswaarde tussen de 1 oktober uitvraag en de jaarrekening. Binnen de tot nu toe uitgevoerde analyses is de gemiddelde marktwaardestijging 13,3%. Hierbij is de hoogst gerealiseerde waardestijging bijna 30% en blijft het laagste waarde-effect achter met ongeveer 2,5%.

Uit de resultaten is op te maken dat wederom de disconteringsvoet de belangrijkste waardeveranderingen veroorzaakt. Het gemiddelde positieve waarde-effect van de disconteringsvoet is ruim 5,5% en dit effect zal ook zijn doorwerking hebben in de beleidswaarde. Wel zien wij grote regionale verschillen binnen het effect van de disconteringsvoet.

 

Bij corporaties die waarderen volgens de basisversie van het handboek spelen verder de WOZ-waarde, leegwaardestijging en boven inflatoire huurverhoging een belangrijke rol. Aanvullend hierop zijn bij full waarderingen de aanvullende drijvers vooral de leegwaarde en markthuur. Met deze conclusies worden de eerste contouren zichtbaar van welke kenmerken en parameters de waardeverandering veroorzaken. Deze voorlopige conclusies kunnen u helpen bij het interne en externe controleproces.

 

 

 

   

Schrijf u nu nog in voor de verschillenanalyses

Wilt u zelf inzicht krijgen in de waardebepalende factoren van uw marktwaarde en beleidswaarde? Of wilt u de waardemutatie duidelijk onderbouwen voor uw interne en externe controle. U kunt zich nog inschrijven voor de verschillenanalyses marktwaarde en beleidswaarde via onderstaande button.

Inschrijven voor de verschillenanalyses

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm