Wanneer de jaarrekeningwaardering in Ortec Finance TMS conform het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde tot stand is gekomen en - indien gewenst - met inzet van de TMS Analysemodule is gecontroleerd, is het wenselijk om de waardering eveneens in woorden toe te lichten.

Verantwoordingsdocument

Het verantwoordingsdocument helpt een woningcorporatie bij het in kaart brengen van de volledige jaarrekeningwaardering: de basisversie, full versie én de gehanteerde rekenregels. Dit document bevat informatie die relevant is voor een georganiseerde verslaglegging, van zowel de corporatie zelf als van de externe accountant. Alle relevante informatie die wordt gebruikt in de waardering wordt in dit document gebundeld.

Het document biedt de mogelijkheid om alle gebruikte parameters ten behoeve van de waardering van het bezit van de corporatie - op een specifiek prijspeil – corporatiespecifiek uiteen te zetten.

Wij hebben een template verantwoordingsdocument opgesteld, welke volledig zelfstandig door de corporaties is in te vullen.


Voorbeeld verantwoordingsdocument

Voorbeeld verantwoordingsdocument


Download

We stellen het verantwoordingsdocument kosteloos beschikbaar voor onze TMS licentieklanten. Deze is via de klantenportal te downloaden.

Vragen?

Neem contact op met je Ortec Finance contactpersoon of met Stefanie Buffing via onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm