Op donderdag 4 juli 2019 organiseerde Ortec Finance de Marktpresentatie Vastgoedwaarderingen 2019. De Marktpresentatie Vastgoedwaarderingen is, sinds de invoering van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, een jaarlijks terugkerende kennisbijeenkomst voor onder andere marktwaardespecialisten, adviseurs, taxateurs en accountants. De bijeenkomst staat in het teken van de presentatie van de onderzoeksresultaten van de analyse van de meest recente waarderingsronde; dit jaar de marktwaarderingsronde 2018. Daarnaast stond dit jaar het thema: de ‘marktwaarde van de toekomst’ en innovaties die daarbij een rol spelen centraal.

Analyse marktwaarderingsronde 2018

Voorafgaand aan de Marktpresentatie Vastgoedwaarderingen 2019, met dagvoorzitter Frank Vermeij (Managing Director Real Estate Management - Ortec Finance), heeft Ortec Finance al haar TMS-corporaties om toestemming gevraagd om de gegevens van de jaarrekeningwaardering 2018,  zoals deze in Ortec Finance TMS staan, te mogen gebruiken in de analyse van de marktwaarderingsronde 2018. Dit leidde tot een onderzoekportefeuille van 123 corporaties met een totale waarde van 133 miljard euro.

Gedurende de dag presenteerde Maarten Fronik (Managing Director Real Estate Valuation - Ortec Finance) de onderzoeksresultaten van de analyse van de gerealiseerde waardeontwikkeling van 2017 naar 2018.

Belangrijke bevindingen zijn:

  • De waardestijging van corporatiewoningen van 2017 naar 2018 is ruim 12 procent.
  • In de waardeontwikkeling is tussen basis en full slechts een beperkt verschil waarneembaar.

 

Daarnaast zijn diverse kenmerken van de waarderingsronde geanalyseerd, onder andere: ‘Wat valt op in vergelijking tussen de marktwaardes 2017 en 2018?’, ‘Op welke manier zijn de vrijheidsgraden ingezet in beide jaren?’ en ‘Welke verschillen zijn regionaal waarneembaar?’.

Belangrijke bevindingen zijn:

  • De vrijheidsgraden worden per taxateur verschillend gebruikt.
  • Er is veel variatie in de mate van aanpassing van de afzonderlijke vrijheidsgraden.

Marktwaarde van de toekomst

Gedurende het tweede deel van de bijeenkomst gingen meerdere sprekers in op de eerder gepresenteerde onderzoeksresultaten. De sprekers hebben de resultaten, elk afzonderlijk vanuit hun eigen rol, geïnterpreteerd. Hierbij stond de ‘Marktwaarde van de toekomst’ en de rol die innovaties mogelijk spelen centraal.

Zo vertelde Rob Rötscheid (bestuursvoorzitter WSW) dat naast de continuïteitsratio’s: ICR, LTV en Solvabiliteit (beleidswaarde), ook een financiële ratio ‘discontinuïteit’ wordt ingevoerd: aan de hand van de marktwaarde van het vastgoed en de marktwaarde van de leningen wordt de dekkingsratio bepaald.

Zowel Sander Scheurwater (Director Corporate Affairs RICS) als Marcel Straatman (Senior Consultant Ortec Finance) gingen tijdens hun afzonderlijke presentaties in op de marktwaarde van de toekomst. Zo stelde Sander Scheurwater dat de toekomst van waarderingen niet lineair is en er veranderingen zullen komen, denk hierbij aan: het proces, data, standaarden en klantbeleving. Het is niet zozeer de vraag of veranderingen zullen komen (want die komen er), maar wanneer je erin mee gaat. Marcel Straatman vertelde daarnaast over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de marktwaarde bij woningcorporaties en de eerste verkenningen van Ortec Finance om de vrijheidsgraden van de marktwaarde in verhuurde staat volledig modelmatig in te schatten. Op deze manier wil Ortec Finance, aan de hand van slimme modellen, taxateurs en corporaties helpen om op een efficiënte en transparante wijze te komen tot een goede marktwaardering.

De middag werd afgesloten door Joris Luyendijk (journalist, antropoloog en auteur). Op basis van zijn interviews met Londense bankiers vertelde hij hoe de financiële sector heeft bijgedragen aan de financiële crisis van het vorige decennium. Hierbij kwamen de tekortkomingen van het systeem als geheel, waaronder de cultuur gericht op (sales-)targets, onoverzichtelijke eilandjes, compliance-afdelingen die amoraliteit van werknemers in de hand werken en een soepel ontslagrecht, aan bod. Op het ontslagrecht na, zijn parallellen te trekken met andere sectoren waaronder de corporatiesector. Een mogelijke oplossingsrichting kan een diversiteit aan mensen binnen bestuurlijke functies zijn.

Een sfeerimpressie

Benieuwd hoe het was? Onderstaand een impressie van het event.

 

Marktpresentatie Vastgoedwaarderingen 2020

Op donderdag 2 juli 2020 organiseert Ortec Finance de Marktpresentatie Vastgoedwaarderingen 2020. De bijeenkomst zal in het teken staan van de presentatie van de onderzoeksresultaten van de analyse van onder andere de gerealiseerde waardeontwikkeling van 2018 naar 2019.

Meer informatie?

Heb je vragen en/of opmerkingen over de Marktpresentatie Vastgoedwaarderingen 2019? Neem dan contact op met Michiel Gankema via +31 20 23 60 802 of Michiel.Gankema@ortec-finance.com.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm