In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, samen met stakeholders (waaronder de corporaties), uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin beschrijven zij het tijdspad waarbinnen ze buurten en wijken isoleren en aardgasvrij willen maken. De gekozen warmtestrategie heeft een grote invloed op de maatregelen die u als corporatie aan de woningen moet nemen. Maar wat is nu een logische warmtestrategie? Hoe verwerk ik dat als assetmanager in mijn complexstrategieën?

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de Startanalyse ontwikkeld die goed als hulpmiddel kan dienen. In deze analyse is op basis van de technische en economische gevolgen, een optimale strategie bepaald voor de toekomstige warmtevoorziening van buurten. Dat wil zeggen: wordt er voor de verwarming van woningen in de toekomst enkel gebruik gemaakt van elektrische installaties, of is het op basis van de technische mogelijkheden en de economische gevolgen logischer om te kiezen voor bijvoorbeeld een warmtenet of groengas? De Startanalyse is natuurlijk niet de definitieve Transitievisie Warmte, maar een goede start voor het gesprek tussen gemeenten, de corporaties en andere stakeholders.

 

Figuur 1: aantal verhuureenheden per beschikbare warmtestrategie

Niet alleen voor het bepalen van de Transitievisie Warmte is de Startanalyse een waardevol instrument. De warmtevoorziening heeft immers een grote impact op de energetische maatregelen die u als corporatie moet treffen voor een goede warmtevoorziening in de woning. Assetmanagers krijgen hier dus sowieso mee te maken. Zo is de noodzaak om naar een hoog niveau te isoleren lager bij een warmtevoorziening op basis van groengas of een warmtenet met een hoge temperatuur dan wanneer u voor verwarming enkel op elektrische installaties kunt teruggevallen. De kosten die u moet maken om een woning van het aardgas af te krijgen kunnen daardoor sterk variëren. De warmtevisie is dus een belangrijk criterium bij het bepalen van de (energetische) strategie voor een complex.

 

Figuur 2: warmtestrategie per complex

Ortec Finance helpt corporaties bij het bepalen van de optimale strategie met haar instrumenten voor vastgoedsturing. Om voor uw complexen de optimale strategie te bepalen, stellen we de Startanalyse gratis beschikbaar in onze applicatie voor assetmanagement: AM. Hieronder verschillende weergaven van de verwerking van de startanalyse in AM. Het geeft inzicht in de mogelijkheden voor uw corporatie. Uiteraard nog niet wat er al is gerealiseerd. Dat is data die u zelf aan AM kunt toevoegen.

Wilt u meer weten over Ortec Finance AM?

Ortec Finance AM

Wilt u meer informatie over de Startanalyse?

Startanalyse ECW

Of over de strategieën en wat dit betekent voor de woningen?

Factsheets

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Logemann, Senior Consultant Real Estate Management. E: Menno.Logemann@ortec-finance.com M:+31 (0)6 290 46 314

Gerelateerde insights

X