Als de jaarlijkse gemeente-envelop met de WOZ-waarde van de eigen woning op de mat valt, veroorzaakt dat bij veel burgers een flinke zucht; waarom is die WOZ nu weer omhoog gegaan? En hoe komt die eigenlijk tot stand? Ortec Finance heeft een applicatie ontwikkeld gebruikmakend van ArcGIS van Esri, dat eerlijke waarden voor pandeigenaren oplevert. Gemeenten kunnen transparant en snel de WOZ-waarden bepalen en aanpassen, door gebruik te maken van met data gevulde kaarten, en kunnen daardoor veel efficiënter werken.

  • Applicatie OrtaX laat gemeenten op visuele wijze WOZ-waardes bepalen, door gebruik te maken van kaarten van Esri.
  • Developers van Ortec Finance zijn in staat om op eenvoudige wijze de kaarten te integreren in de applicatie.
  • Gemeenten kunnen sneller, beter en efficiënter werken, en besparen zo tijd en geld.

In ArcGIS is alles te visualiseren dat een locatie of ligging heeft, zoals gebouwen, bomen, wegen, water, en nog veel meer. Hier worden interactieve kaarten van gemaakt, waarmee gebruikers dankzij de slimme datagedreven opmaak en intuïtieve analysetools zelf de mooiste kaarten kunnen samenstellen om informatie visueel te maken. Het is dus ook mogelijk om WOZ-objecten te visualiseren en te analyseren.

Het ArcGIS platform is zo ingericht dat developers er snel mee aan de slag kunnen. Ortec Finance heeft zijn applicatie, genaamd OrtaX, dan ook helemaal zelf ontwikkeld. De applicatie is bedoeld voor gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten, vertelt Maarten-Jan Evers, Senior Business Specialist van Ortec Finance. “Mensen zijn visueel georiënteerd, en de kaarten van Esri bieden de mogelijkheid om software-oplossingen goed inzichtelijk te maken. Wij leveren een oplossing voor taxateurs die werken bij gemeenten. Zij bepalen de WOZ-waardes vanachter hun bureau, maar kunnen de applicatie ook op locatie gebruiken. Dus hoe meer data je hen overzichtelijk kunt presenteren, hoe beter. Zo kunnen ze weloverwogen beslissingen maken.”


Esri

Windmolens en hoogspanningsmasten

Hoe gaat de applicatie te werk? Als er bijvoorbeeld een windmolen gebouwd wordt, heeft dat direct invloed op huizenprijzen - en dus de WOZ-waarde - in de buurt. Ervaring leert dat panden in een straal van 2,5 kilometer om de molen hinder ondervinden. Evers: “De molen plaatsen we op de kaart, en alle objecten die binnen die straal vallen, worden automatisch aangepast aan de nieuwe situatie met windturbine. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld snelwegen en hoogspanningsmasten, waar nu veel om te doen is vanwege verstorende straling. Voorheen moesten gemeenten veel handwerk verrichten, metingen doen en locaties bezoeken om een oordeel te kunnen vellen over de WOZ-waarde. Deze oplossing is veel efficiënter, eerlijker én sneller. Omdat gemeenten data niet meer handmatig hoeven over te zetten en te onderzoeken, besparen ze al snel veel tijd.”

Het voordeel is de enorme hoeveelheid kaartmateriaal die standaard beschikbaar is in ArcGIS en die geraadpleegd kan worden, benadrukt Evers. “Dat is efficiënt voor ons, want die kaarten hoeven we niet te programmeren. Die laden we vanuit ArcGIS in, daar hoeven we niets extra’s voor te doen. Dat is volgens mij ook de toekomst; data alleen opvragen wanneer je het nodig hebt. Daar sorteren we op voor, en Esri is daar een perfecte partner in.”

‘Kaarten spreken voor zich’

Evers maakte kennis met Esri in de Verenigde Staten waar hij op een congres de kaarten van Esri in een demo zag. Terug in Nederland onderkende hij de kracht van visualisatie. Ortec Finance wilde graag een maandelijkse update van de Nederlandse huizenmarkt geven, en gebruikte hiervoor de kaarten van Esri en combineerde die met data van het Kadaster. De accurate update is nu zeer succesvol, ook omdat Ortec Finance de enige aanbieder is van een dergelijke maandelijkse update. Evers: “Je ziet meteen de kaartlagen en dat biedt ons de mogelijkheid om rapportages veel flitsender te maken. De kosten zijn relatief laag en de kaarten spreken voor zich.”

Vanwege dit succes werd al snel besloten om de oplossing ook in de eigen taxatiesoftware, OrtaX, op te nemen. Toen bleek dat de mogelijkheden van Esri boven die van andere aanbieders uitsteken en ook de kosten lager waren dan verwacht, was de keus gemaakt.

“We werken nu twee jaar op deze grafische, visuele manier. We hebben de applicatie uitgebreid met nieuwe kaartlagen, en we plotten onze eigen data op de Esri-kaarten. Die systemen zijn helemaal geïntegreerd. Onze klanten kunnen die kaartlagen aan en uit zetten, data selecteren en muteren.”

Jeroen van Winden, CTO bij Esri Nederland ziet in Ortec Finance een prachtvoorbeeld van hoe organisaties met ArcGIS eigen toepassingen maken. “We bieden alle ingrediënten en faciliteren anderen om hun ideale applicatie te ontwikkelen. Dat kan met ArcGIS en de vele onderliggende services waarmee kaarten gemaakt en verrijkt kunnen worden. De grote hoeveelheid landsdekkende geografische datasets, die net als de software in de vorm van services direct uit de cloud geleverd worden, geven iedereen die wil starten met een eigen applicatie snel een mooi resultaat. Ortec Finance laat zien hoe de visualisatie van data op een kaart van grote toegevoegde waarde is, en dient als inspiratie voor anderen om ook de kracht van locatie letterlijk in kaart brengen te ontdekken.”

Programmeren en integreren blijkt eenvoudig

De applicatie was voor het team van Ortec Finance heel goed zelf te programmeren, al konden de ontwikkelaars terugvallen op hulp van Esri. Het team kon direct schakelen met ervaren Esri-developers. Evers: “We programmeren nu binnen de grenzen van Esri, maar er komen steeds nieuwe mogelijkheden bij, en daar helpen ze ons bij. Nu begint de ontwikkeling van 3D een vlucht te nemen, dat vinden we ook heel interessant en daar willen we zeker iets mee doen.”

Ook de reacties van gebruikers - de gemeenten - zijn zeer enthousiast. Als een burger nu bezwaar maakt tegen een WOZ-waarde, kan een gemeenteambtenaar achter het scherm de situatie inzien en eventueel direct aanpassen. Daarbij past hij meteen de objecten aan die ook dezelfde veranderde omstandigheden ondervinden, om zo bezwaarschriften in het daaropvolgende jaar te voorkomen. “De applicatie is dus niet alleen efficiënter, maar spoort ook aan om consequent dezelfde beslissingen te nemen. Gelijke gevallen worden nu daadwerkelijk gelijk behandeld. Dat inzicht zou nooit kunnen ontstaan zonder dit platform van Esri.”

Het visueel palet dat Ortec Finance kan aanbieden werkt ook met het overtuigen van potentiële klanten. Evers vult aan: “Klanten worden blij als we de toepassingen laten zien. Het wordt als innovatief gezien, en dat is precies wat we willen zijn.”

Check deze video van Nu.nl

Bron: vastgoedactueel.nl

Gerelateerde insights

X