Een aantal auteurs heeft onder leiding van Eurostat, samen met een aantal internationale instituten, een handboek geschreven. Hierin wordt uitleg gegeven wordt over de manier waarop prijsindices voor commercieel vastgoed kunnen worden berekend en geïnterpreteerd. Marc Francke is één van de auteurs die een belangrijke bijdrage levert aan dit handboek.

Conceptueel raamwerk

De publicatie biedt een conceptueel raamwerk om de bron, de berekeningsmethodes, het doel en het gebruik van deze prijsindices (CPPI’s – Commercial Property Price Indices) inzichtelijk te maken. Ook worden de voor- en nadelen van verschillende databronnen en berekeningsmethoden behandeld. Ten slotte wordt er een samenvatting gegeven van de huidige werkwijzen inclusief case studies uit de internationale praktijk. De publicatie is gericht op (overheids)instellingen die deze indices gebruiken of berekenen.

Berekenen van prijsindices

Het berekenen van prijsindices voor commercieel vastgoed is, net als het modelmatig waarderen van deze objecten, een onderwerp dat internationaal erg in de schijnwerpers staat. In tegenstelling tot de statistische modelwaarderingen van woningen, heeft de modelmatige waardebepaling van commercieel vastgoed de afgelopen jaren minder aandacht gekregen. Het belang van indices voor commercieel vastgoed is echter groot. Zowel overheden, toezichthouders als investeerders hebben baat bij deze CPPI’s.

Betrouwbare cijfers

De vraag naar betrouwbare cijfers neemt erg toe onder publieke organisaties, beleidsmakers, analisten en investeerders. Het blijkt erg lastig te zijn om robuuste indices en waardes te genereren. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat er relatief weinig transacties beschikbaar zijn terwijl de heterogeniteit van commercieel vastgoed relatief groot is. U kunt de publicatie hier downloaden.

Gerelateerde insights

X