De grote investeringsopgave door onder meer de benodigde verduurzaming van het bestaande bezit en hun bijdrage aan de tekorten op de woningmarkt zetten het verdienmodel van corporaties onder druk. Het maken van weloverwogen investeringsbeslissingen is daarom van cruciaal belang. 

Om corporaties te ondersteunen bij deze beslissingen hebben we samen met SMART Real Estate de handen ineengeslagen en wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe investeringsanalyse applicatie met de naam Ortec Finance SIM. Gebaseerd op de SMART Investeringsanalyse tool die al enige tijd door 50 woningcorporaties gebruikt wordt.

De kracht van samen

Hét unieke aspect van onze samenwerking is de mogelijkheid in SIM tot validatie en benchmarking van investeringsanalyses. SMART Real Estate beschikt over uitgebreide taxatiekennis en geeft waardevol advies over realistische uitgangspunten voor een investeringsanalyse. Daarnaast biedt SMART Real Estate een benchmark waarin gevalideerde investeringsanalyses van corporaties zijn opgenomen. Dit stelt woningcorporaties in staat om hun eigen investeringsprojecten te toetsen en te vergelijken met projecten van andere corporaties. Dit levert waardevolle inzichten op voor het besluitvormingsproces. 

Uiteraard zorgen wij ervoor dat SIM een moderne en veilige applicatie is die perfect integreert met de andere producten van Ortec Finance (zoals TMS, WALS en SAM). Zo werken portefeuillemanagers, assetmanagers, financieel specialisten en projectontwikkelaars écht samen aan investeringsbesluiten. Door een gedeelde basis kunnen uitgangspunten eenvoudig worden gedeeld (denk aan rekenregels, VHE-gegevens, waarderingen en projectkenmerken). Zo kan een assetmanager gemakkelijk de impact van een project (of een gehele projectenportefeuille) op zijn doelstellingen en de financiële ruimte zien. De koppeling met WALS maakt dat de projecten eenvoudig kunnen worden opgenomen in de begroting. Geen gegoochel met tabellen of cijfers en overal hetzelfde resultaat!

SIMpel ontwikkelen is niet eenvoudig

Niet alleen corporaties hebben straks plezier van SIM. Op dit moment vindt Mark van Kleef (Software Developer bij Ortec Finance) het werken aan SIM al leuk: ‘In de beginfase worden er veel keuzes gemaakt die het fundament van de applicatie bepalen. Omdat je nog niet van alles weet hoe het gaat werken, betekent dit dat je continu keuzes maakt tussen het behouden van flexibiliteit naar de toekomst en het beperken van de complexiteit zodat een beheersbare applicatie ontstaat. Dat is echt een uitdaging!’

Ook de integratie met andere producten stelt eisen aan de benodigde invoer. Voor een investeringsanalyse is een kasstroomprognose niet nodig, maar voor de begroting wel. Dit betekent dat je voor een goede integratie met andere producten moet voorzien in een proces waarin je deze informatie aanvult. Dus je moet nadenken over wie dit en op welk moment dit wordt gedaan. Om hierin de juiste keuzes te maken, worden er veel gesprekken gevoerd. Dat doen we uiteraard intern met consultants en ontwikkelaars van de andere producten, maar ook zeker met onze huidige klanten en toekomstige gebruikers. Het helpt ons om een applicatie te maken die eenvoudig en fijn is in het gebruik.

Bekijk ook ons nieuwsbericht over SIM.

Meer weten?

Wil je alvast meer informatie over SIM of wil je met ons meedenken over de ontwikkeling? Neem dan contact op met Pieter Postma of je contactpersoon bij Ortec Finance of SMART Real Estate.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm