In januari en februari hebben 145 klanten deelgenomen aan onze WALS thema-opleiding. Tijdens deze dagen zijn de corporaties bijgepraat over het Waarderingshandboek 2019, de ontwikkelingen in het nieuwe gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW en de praktische vertaling richting WALS.

Naast de marktwaarde in verhuurde staat speelt de beleidswaarde een belangrijk onderdeel in dit geheel. Dat hier nog veel discussie over is, was goed te merken gedurende de opleidingsdagen. Hoe dienen de beleidswaardenormen voor beheer en onderhoud bepaald te worden? Is een norm op portefeuilleniveau voldoende of dient dit gespecificeerd te worden naar complexniveau? In de jaarrekening zullen de accountants een uitgebreide controle uitvoeren op de beleidswaarde 2019, zowel op de uitgangspunten van de beleidswaarde als de vergelijking van de beleidswaarde met het voorgaand jaar 2018. Op het WALS klantenportaal kan een memo gedownload worden waarin wordt uitgelegd hoe je in een aantal stappen de beleidsnormen zou kunnen bepalen. Tijdens de opleiding is er ook ingegaan op een aantal nieuwe onderdelen in de beleidswaarde. Nieuw dit jaar is dat er de mogelijkheid is om voor de beleidswaarde een afwijkende reguliere huurstijging boven inflatie toe te passen ten opzichte van de marktwaarde en de mogelijkheid om de beleidshuur af te toppen op de liberalisatiegrens. Deze functionaliteit is uiteraard beschikbaar in WALS.

Opleidingsdag Vianen

Tevens was er aandacht besteed aan het nieuwe beoordelingskader Aw/WSW en het strategisch programma van WSW. De financiële ratio’s en de normen zullen herijkt worden. Ten tijde van de opleidingsdagen was het beoordelingskader nog niet gepubliceerd. Na publicatie is het belangrijk om dit goed door te nemen en de gevolgen voor je corporatie in kaart te brengen. Het inzichtelijk maken van de financiële kaders en de sturing op deze ratio’s kan gemakkelijk met WALS bepaald worden.

Onze WALS opleidingen

Geïnteresseerd in het volgen van één van onze WALS opleidingen? Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden:

Contact

SowsumYeung
Sow Sum Yeung
Senior Consultant
+31 10 700 54 21

Gerelateerde insights