Het afgelopen half jaar hebben we met alle corporaties contact gehad over de transitie van WALS en FMP naar WALS SaaS. SaaS (Software-as-a-Service) wordt de standaard, net als bij de andere Ortec Finance applicaties. Corporaties reageerden over het algemeen enthousiast op de overgang naar SaaS, vooral omdat al het IT beheer van WALS bij de corporatie hiermee komt te vervallen en Ortec Finance zorgt voor updates en goede performance van de applicatie. De transitie naar SaaS helpt ook om de system-to-system koppeling van dPi-gegevens via SBR vorm te kunnen geven.

130 van de 237 corporaties die WALS of FMP gebruiken hebben al direct voor SaaS gekozen. We hebben deze corporaties de afgelopen maanden gemigreerd naar WALS SaaS. Zo’n 20% van deze corporaties heeft ervoor gekozen om ook de risicoanalyse module RM af te nemen en is daarmee dus in staat om met de Ortec Finance Scenarioset (OFS) periodiek over de risico’s/uitwaaiering van de financiele prognoses te rapporteren. De overige ruim 100 corporaties hebben ervoor gekozen om nu nog geen gebruik te maken van WALS SaaS. Deze corporaties maken nog t/m uiterlijk eind 2021 gebruik van de on-premise versie van WALS. Vanaf 2022 zal WALS alleen nog beschikbaar zijn als SaaS-dienst.

Met de wijziging van het aanbod van WALS hebben we ook de overeenkomsten met de corporaties vernieuwd. In die overeenkomsten hebben we naast de afspraken over de transitie naar WALS SaaS een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo werken we nu o.a. met overeenkomsten waar alle afgenomen applicaties in gebundeld zijn (i.p.v. losse overeenkomsten per applicatie). Daarmee is het contractmanagement voor de corporaties en voor ons vereenvoudigd. Ook hebben we de applicaties FMP en Treasury, die voorheen via Qonsío werden afgenomen, in de Ortec Finance overeenkomst opgenomen. Qonsío blijft haar klanten uiteraard ondersteunen bij het gebruik van de Ortec Finance applicaties en dit is netjes weergegeven in de nieuwe overeenkomst. We hopen binnenkort ook de laatste overeenkomsten te kunnen tekenen, waarmee we met alle corporatieklanten weer goede en actuele afspraken hebben vastgelegd.

Eind februari versturen we een evaluatie naar alle corporaties over de transitie naar WALS SaaS en de nieuwe overeenkomst.

Uiteraard kun je nu ook al met je opmerkingen en/of vragen over dit onderwerp bij ons terecht.

Gerelateerde insights

X