Het nieuwe WALS dashboard biedt talloze mogelijkheden om samen met collega’s de uitkomsten van de meerjarenbegroting te analyseren en bespreken. In het WALS dashboard Pro analyseer en vergelijk je bijvoorbeeld de beleidswaarde van jouw corporatie met het sectorgemiddelde tijdens het opstellen van de jaarrekening. Verderop in dit artikel lees je over deze analysemogelijkheden.

Analyse beleidswaarde in het WALS Dashboard PRO

In de eerste maanden van het jaar stellen corporaties de jaarrekening op. Een van de onderdelen is het opstellen van de beleidswaarde. De beleidswaarde is relatief nieuw1 en regelmatig zijn de definities2 aangescherpt. Dat maakt het voor corporaties interessant om de eigen beleidswaarde en de onderliggende uitgangspunten te kunnen vergelijken met het sectorgemiddelde. Is onze beleidswaarde hoog of laag? Is onze onderhoudsnorm hoog of laag?

De Autoriteit Woningcorporaties rapporteert deze cijfers achteraf op basis van de dVi. De inkt van de jaarrekening is dan al geruime tijd droog. Met het WALS Dashboard PRO raadpleeg je het sectorgemiddelde tijdens het opstellen van de jaarrekening. Dit sectorgemiddelde is gebaseerd op alle meerjarenbegrotingen die door corporaties zelf zijn geselecteerd voor het dashboard. Daarom roepen we jou en alle corporaties op om de geactualiseerde versie van de meerjarenbegroting – waarin de nieuwe beleidswaarde per 31-12-2021 is verwerkt – te koppelen aan het WALS dashboard. Op deze manier beschikken jullie onderling over actuele gegevens van andere corporaties. Hoe meer corporaties dit doen, hoe beter het sectorgemiddelde is onderbouwd. Wanneer alle corporaties met WALS hun meerjarenbegroting koppelen aan het WALS dashboard, dan is het sectorgemiddelde gebaseerd op meer dan 90% van de corporatiewoningen.

In het WALS Dashboard Pro kun je zien hoe de gemiddelde beleidswaarde per woning van jouw corporatie zich verhoudt tot het sectorgemiddelde. Ook kun je de afslagen van de marktwaarde naar de beleidswaarde vergelijken. Zie figuur 1.

Figuur 1: Gemiddelde marktwaarde, afslagen en beleidswaarde in het WALS Dashboard Pro (demo)

Daarnaast kun je zien op welke uitgangspunten de beleidswaarde is gebaseerd en deze vergelijken met het sectorgemiddelde. Denk bijvoorbeeld aan de beleidshuur, de disconteringsvoet of de onderhoudsnorm. Zie figuur 2.

Figuur 2: Zes uitgangspunten van de beleidswaarde in het WALS Dashboard Pro (demo)

Figuren 1 en 2 zijn gebaseerd op de totale corporatie. Het is ook mogelijk om in te zoomen op de DAEB en Niet-DAEB tak en de zelfstandige en onzelfstandige woningen. Zie figuur 3.

Figuur 3: Filtermogelijkheden in het WALS Dashboard Pro (demo)

Figuur 4: Selectievenster in WALS om een dashboardvariant en een vergelijkingsvariant te selecteren.

Introductie WALS dashboard

In 2021 hebben we het WALS dashboard gelanceerd. Daarin worden de belangrijkste financiële resultaten uit WALS op een overzichtelijke manier grafisch getoond. Dit is een ideaal instrument om de meerjarenbegroting op een toegankelijke manier met je collega’s te bespreken. Ook is het mogelijk om gemakkelijk en snel verschillende beleidsvarianten met elkaar te vergelijken. Bovendien bieden we de mogelijkheid om jouw resultaten met de sector te vergelijken, zoals bijvoorbeeld de (onderbouwing) van de beleidswaarde.

 

WALS Dashboard Basis en Pro

Als onderdeel van WALS krijg je standaard de beschikking over het WALS Dashboard Basis.

  • Grafische presentatie van de belangrijkste financiële resultaten relevant voor de financiële planning.
  • Eenvoudige analysemogelijkheid om de begroting te vergelijken met één beleidsvariant en verschillen inzichtelijk te maken.
  • Mogelijkheid om de belangrijkste resultaten (zoals de financiële kengetallen) aan de sector te toetsen.

Het WALS Dashboard Pro bevat tegen een vergoeding aanvullende functionaliteiten.

  • Meer en uitgebreidere resultaten die relevant zijn voor de financiële sturing (onder andere bedragen per gewogen VHE).
  • Inzoomen tot het niveau van de vastgoedtypering.
  • Vergelijken met meerdere beleidsvarianten.
  • Mogelijkheid om meer resultaten (onder andere bedragen per gewogen VHE) te vergelijken met de sector.

Klik hier voor meer info over het WALS dashboard (Basis en Pro)


Vragen of meer weten?

Heb je vragen over het WALS dashboard of het selecteren van een WALS variant? Is de geselecteerde dashboardvariant bijvoorbeeld niet zichtbaar in het WALS Dashboard? Neem dan contact op met onze servicedesk (servicedeskwals@ortec-finance.com) of jouw contactpersoon.  

-

[1] Woningcorporaties hebben in 2018, bij wijze van proef, voor het eerst de waarde van hun vastgoed vastgesteld op basis van beleidswaarde.

[2] Denk bijvoorbeeld aan de nadere toelichting uit het najaar van 2021 over de verwerking van het onderhoud: onderhoud dat als onderdeel van een ‘ingrijpende verbouwing’ in de kasstromen is verantwoord als investering, moet wel worden meegenomen als onderhoud in de onderhoudsnorm.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm