In dit interview deelt Maarten van Wietmarschen - Portefeuillemanager en coördinator Team Strategie en Beleid bij De Woonplaats - zijn ervaringen met Interim Manager Joost Eijsvogels.


Maarten van Wietmarschen

Waarom hebben jullie Joost via de Interim Management tak van Ortec Finance ingezet?

Maarten: ‘Binnen De Woonplaats werken we al jaren met de beleidsachtbaan van RIGO. Met een portefeuillestrategie en een doorvertaling naar de complexen hebben we de vastgoedsturing kunnen organiseren. Begin 2022 kwamen een aantal verbeterpunten samen. Zo wilden we het gebiedsgericht werken anders inrichten en de tactische laag, waar het assetmanagement zich bevindt, wilden we uitbreiden en verzwaren naar drie gebiedsgerichte tactische werkgroepen (GTW’s).

Onze kennis en expertise van het vastgoed zou zo kunnen groeien en daarmee zouden we betere beslissingen op complexniveau kunnen nemen. Daarnaast maakten we al geruime tijd gebruik van het Strategisch Beleidsinstrument (SBI) van Ortec Finance. Dit product ging op in SAM: de Ortec Finance applicatie voor Strategie en Assetmanagement. Heel praktisch gezien was dit voor ons dus de uitgelezen kans om het assetmanagement in een softwareapplicatie te gaan borgen.’

Maarten vervolgt: ‘Omdat we aan de ene kant het technische component van assetmanagement in de software wilden inrichten en aan de andere kant een verbetertraject op het proces wilden doorlopen, waren we op zoek naar iemand met een interessante mix aan kwaliteiten. Iemand die kennis zou hebben van de materie en in staat zou zijn om binnen de organisatie draagvlak te creëren. Om collega’s mee te nemen in het verbetertraject en zo de verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden op de goede manier te beleggen.

En toen was daar Joost. Joost heeft - zo is inmiddels duidelijk gebleken - de juiste mix aan kennis en expertise. Joost heeft veel ervaring met assetmanagement, met softwareapplicaties en hij beschikt over de vaardigheden om te motiveren en mensen mee te nemen in veranderingen. Joost is projectmatig sterk en een aanpakker: niets is te veel en hij wilt altijd meekijken en meedenken.’

 

Hoe heeft Joost De Woonplaats kunnen ondersteunen en de juiste handvatten kunnen bieden?

‘Wij zijn dan ook heel blij met Joost’, gaat Maarten verder. ‘Joost is heel concreet, hij ziet het werk liggen en pakt door. Hij weet het overzicht te bewaken en hij kan projecten daarom goed en efficiënt oppakken. Daarnaast is Joost makkelijk in de omgang en kan hij met veel verschillende mensen door een deur. Joost hobbelt soepel door de organisatie heen en hierdoor voelt zijn aanwezigheid vertrouwd.’ ‘Toen Joost bij De Woonplaats begon, hadden we het doel om goed en overzichtelijk door de beleidsachtbaan te komen. Hierbij wilden we de inzet van Joost vooral een ‘leertraject’ laten zijn. We wilden de nadruk leggen op de vastlegging van datgene wat al goed ging en daarnaast focussen op het formuleren van aandachtspunten.


"Joost kan zich goed aanpassen aan verschillende situaties. Hij kan eenvoudig schakelen, past zijn taalgebruik aan en is daarmee op elk niveau in de organisatie een waardevolle gesprekspartner."


Joost stapte in een rijdende trein. Werkgroepen waren recent in het leven geroepen en van start gegaan. Verschillende beslissingen, bijvoorbeeld de indeling van het werkgebied en de behapbaarheid van het volume aan vastgoed, hadden we al genomen. Met de komst van Joost begon de volgende fase. We vroegen hem om de beslissingen te beoordelen: zijn we op de goede weg of hebben we dingen over het hoofd gezien? Zijn er nog andere ideeën? Het werd al snel duidelijk dat we flink aan de bak moesten om ervoor te zorgen dat we, binnen het door ons geschetste tijdspad, alles konden oppakken.’ Maarten vervolgt: ‘Joost kan zich goed aanpassen aan verschillende situaties. Hij kan eenvoudig schakelen, past zijn taalgebruik aan en is daarmee eigenlijk op elk niveau in de organisatie een waardevolle gesprekspartner. Daarnaast is Joost - niet geheel onbelangrijk - ook gewoon een prettig en leuk persoon om mee samen te werken. Hij houdt de werksfeer luchtig. Als je het werktechnische met het gezellige en vermakelijke kunt combineren, dan heb je wat mij betreft de sleutel te pakken om als collega te worden gewaardeerd. En dat zien we bij Joost: hij wordt als inhoudelijk sterke collega én als persoonlijkheid graag gezien. Wij vinden zijn aanwezigheid dan ook erg prettig en we maken dankbaar gebruik van zijn brede kennis en kunde.’

Maarten in gesprek met Joost

Bron foto: De Woonplaats

Maakt interim management het verschil?

Maarten licht toe: ‘Er lag geen ‘blauw’ geformuleerde opdracht aan de start, maar het was wel duidelijk waarom Joost ons kwam ondersteunen. We konden diverse elementen - waarvan we wisten dat deze opgeleverd moesten worden - definiëren, waardoor we de voortgang konden volgen en meten. Interim management kan wat mij betreft heel waardevol zijn als je het inzet voor de realisatie van concrete doelen. Zet je het in voor iets tijdelijks, bijvoorbeeld voor het kortstondige beheer van een afdeling, dan is de kans, denk ik, groter dat de deskundigheid die mee wordt gebracht snel weer verdwijnt. Daarom hebben wij parallel aan de inzet van Joost, assetmanagers geworven. Onze nieuwe assetmanagers konden deels meedraaien in het proces en zo leren van Joost. Zij zijn nu zelfstandig aan de slag en zetten het proces voort in de organisatie.’

‘Joost heeft zich binnen De Woonplaats continue hard gemaakt om mensen mee te nemen in de ‘waarom-vraag’: waarom doen we dit nu eigenlijk en wat gaat het opleveren? Door verschillende sessies met collega’s in de wijken en buurten te organiseren, kon input worden opgehaald. En juist door met elkaar in gesprek te blijven, is het proces heel soepel en zonder problemen verlopen. Joost heeft - vanuit Ortec Finance en zijn ervaringen bij corporaties - diverse handvatten aangereikt. Door goed te luisteren én te vertalen, weet hij volop de ruimte te vinden voor de argumentatie van anderen. In gezamenlijk overleg werden de handvatten dan ook bijgeschaafd. De collega’s zijn erg positief over deze werkwijze en we hebben daardoor flinke stappen kunnen zetten.’


"Joost is flexibel en een doorpakker, waardoor hij met veel opdrachten goed uit de voeten kan. Nu een assetmanagement opdracht, maar hij zou minstens net zo goed een opdracht vanuit de financiële of portefeuillemanagement hoek kunnen oppakken."


Joost blijft de komende periode voor De Woonplaats werken. Wat voor soort opdracht heeft hij nu gekregen en voor welke vraagstukken neem jij ook in de toekomst contact op met Joost? Maarten vervolgt: ‘De beleidsachtbaan is uitgewaaierd en krijgt steeds meer draagvlak. Onze GTW’s met ieder een assetmanagers zijn zonder Joost aan de slag.’ De uitspraak: ‘Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you give him an occupation that will feed him for a lifetime.’ vind ik passend: de kennis en kunde die wordt meegebracht moet ergens landen en vervolgens vastplakken, zodat je als organisatie voor hetzelfde vraagstuk niet opnieuw iemand hoeft in te schakelen. En dat is behoorlijk goed gelukt!’

‘Doordat Joost flexibel is en graag doorpakt, kan hij met veel opdrachten goed uit de voeten. Joost heeft nu een assetmanagement opdracht gehad, maar hij zou minstens net zo goed een opdracht vanuit de financiële of portefeuillemanagement hoek kunnen oppakken. Omdat wij nog diverse uitdagingen hebben liggen, heeft Joost een vervolgopdracht gekregen op onze afdeling Vastgoed. We hebben ervaren dat het onderlinge verband tussen sommige dossiers nog niet helemaal optimaal is en we willen dit graag verbeteren. Joost bekijkt hoe de processen in elkaar grijpen, op welke data we willen sturen en hoe we dat goed kunnen organiseren. Naast de inhoudelijke opdracht, gaat het hier ook om een aanjaagopdracht. Waarbij we ervoor willen zorgen dat we het integraal werken ook binnen de operationele teams een stap verder kunnen brengen.

Voor nu kunnen we nog dankbaar gebruik maken van de kwaliteiten van Joost. Maar ook in de toekomst zal ik Joost blijven benaderen als we tegen een dilemma oplopen. Als het ook maar iets te maken heeft met vastgoedsturing of de borging van processen in de organisatie, dan weet ik hem te vinden.’


De Woonplaats

Bron foto: De Woonplaats

Over Joost Eijsvogels

Ik verbind mensen, processen, financiën en vastgoed. Als interim-manager vind ik het heerlijk om verschillende rollen en opdrachten af te wisselen. De ene keer vanuit de inhoud, de andere keer vanuit de verantwoordelijkheid. Als senior consultant bij Ortec Finance heb ik de nodige ervaring opgedaan met software en implementatie- en strategische adviestrajecten en schakel ik makkelijk in ieder deel van de organisatie.

Samen met Wouter Stikkelman run ik sinds 2020 de interim-management tak bij Ortec Finance. Het team van interim-managers bij Ortec Finance bestaat uit ware specialisten op het gebied portefeuille- en assetmanagement, finance en managers.

Meer informatie? Bekijk de Ortec Finance Real Estate Interim Management web page.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm