Wij spraken Miranda Bartsch, Manager Financiën bij Woningstichting Woensdrecht over de jarenlange inzet van Ortec Finance als kennispartner en hoe dit bijdraagt aan het efficiënte en succesvolle waarderingsproces van de woningstichting.Miranda vertelt: ‘Ortec Finance is al vanaf de introductie van de marktwaarde voor woningcorporaties, bij de ingang van de woningwet op 1 juli 2015, bij het waarderingsproces van Woningstichting Woensdrecht betrokken.’

Flexibele schil: expertise en begeleiding gericht invliegen

‘Wij zijn een kleine corporatie - met ruim 1200 verhuureenheden - en het is vanwege onze omvang lastig om specifieke kennis in huis te hebben’, vervolgt Miranda. ‘Je kunt immers nooit op tien verschillende onderwerpen specialist zijn. Zeker niet als je daarnaast ook de dagelijkse werkzaamheden hebt uit te voeren. Wij hebben er om die reden dan ook voor gekozen om een flexibele schil om onze corporatie heen te bouwen. Dit betekent dat we voor meerdere onderwerpen de expertise en begeleiding gericht invliegen, om zo toch die deskundigheid te kunnen bieden, die nodig is. Zo ook - met veel tevredenheid - Ortec Finance als specialist voor het waarderingsproces.’

Ortec Finance als kennispartner 

Miranda: ‘Al vanaf de implementatie van TMS is Ortec Finance als kennispartner voor ons beschikbaar. De ondersteuning die Ortec Finance ons biedt, levert ons een stuk tijdswinst op en tegelijkertijd biedt het ons ook de borging van de voortgang van het proces, zodat deadlines tijdig worden behaald. Tijdens het gehele waarderingsproces weten we dat Ortec Finance beschikbaar is voor advies of ondersteuning. Dit geeft een zeer comfortabel gevoel: het komt wel goed!’

In de begintijd van de marktwaardering speelde Ortec Finance vooral een uitvoerende en verklarende rol in ons waarderingsproces’, gaat Miranda verder. Denk hierbij aan het verzamelen en beoordelen van de vastgoedgegevens, het verzorgen en controleren van de waardering in TMS, het bepalen van de onrendabele toppen en het opstellen van verklarende rapportages. Dit werd aangevuld met theoretische vraagstukken, zoals: wat staat er nu precies in het Handboek en hoe interpreteren we alle regels op de juiste manier? Het Handboek lijkt immers geregeld ruimte te bieden voor interpretatieverschillen.’

‘Inmiddels zijn we de afgelopen jaren een stuk zelfstandiger geworden’, vervolgt Miranda. ‘Recent hebben wij de TMS Gebruikersopleiding opnieuw gevolgd om onze kennis te verdiepen en een stuk extra vertrouwen te creëren. Het blijft echter een feit dat het waarderingsproces jaarlijks slechts eenmaal wordt doorlopen en dat er in die periode ontzettend veel speelt. Daarnaast geldt ook dat de marktwaardering voor ons nog altijd geen sturingsinstrument is, maar een verplichting die volgt uit de Woningwet. Ortec Finance blijft dus een belangrijke rol in ons proces spelen.’ 

Continue beschikbaarheid van een bereidwillige helpdesk

Miranda: ‘Jaarlijks zoek ik bij aanvang van het waarderingsproces contact op met onze TMS consultant. We stemmen op dat moment de te verwachten werkzaamheden met elkaar af en we staan we stil bij de planning. Ortec Finance biedt ons een vaste contactpersoon, die beschikbaar is op de momenten dat wij daar behoefte aan hebben. Aanvullend biedt Ortec Finance de fijne service van de helpdesk aan. De helpdesk is elke dag bereikbaar, reageert snel en probeert altijd mee te denken. Dat is voor ons ontzettend waardevol.’

‘Omdat onze samenwerking met Ortec Finance al jaren prettig verloopt en de consultants van Ortec Finance vertrouwt zijn met ons bezit, hebben wij Ortec Finance twee jaar terug - aanvullend - gevraagd om een nieuwe collega op het marktwaardedossier in te werken. Wat is de markt- en beleidswaarde? Hoe kun je de waarderingen opstellen? Welke systemen gebruiken we hier voor? Onze collega werd op een goede manier ingewerkt en tegelijkertijd liep het waarderingsproces door. Een win-win situatie.’ 

Stabiele samenwerking

‘Ondanks de omvang van Woningstichting Woensdrecht, proberen wij - zeker voor wat betreft de marktwaardering - alle ontwikkelingen te volgen door informatiebijeenkomsten en voorlichtingen bij te wonen, nieuwsbrieven te lezen en informatie tot ons te nemen’, vertelt Miranda. ‘Op deze manier blijft onze basiskennis zo goed mogelijk up to date.’

‘Als in de nabije toekomst wijzigingen worden doorgevoerd, zoals we nu zien bij de introductie van de nieuwe beleidswaarde, gaan we ervanuit dat Ortec Finance als kennispartner hierin voorop zal blijven lopen en dat wij elkaar als sparringpartner goed blijven weten te vinden. Immers, als de afspraken en werkzaamheden goed verlopen en er een mooie klik is, dan voelen wij niet de behoefte om onze processen en samenwerkingen anders in te richten. Wij weten precies wat we aan Ortec Finance hebben.’

Waarom Ortec Finance

Het jaarlijks terugkerende waarderingsproces van woningcorporaties vereist een strakke coördinatie en de beschikbaarheid van voldoende specialistische kennis. Regelmatig komt het waarderingsproces onder druk te staan. Het kan dan wenselijk zijn om extra kennis of begeleiding in te schakelen.

Ortec Finance kan als sparringpartner, specialist en/of coördinator direct van toegevoegde waarde zijn in het waarderingsproces. Onze consultants beschikken over de juiste ervaring, kennis en kunde om in te spelen op de specifieke behoefte van jouw corporatie. Ortec Finance ontzorgt. 

Vragen over het waarderingsproces

Heb je vragen over hoe we jouw corporatie kunnen helpen bij het waarderingsproces, neem dan contact op met je Ortec Finance contactpersoon of met Stefanie via onderstaande contactgegevens.

Heb je interesse in TMS, neem dan contact op met Pieter Postma via pieter.postma@ortec-finance.com.

Meer over vastgoedwaardering

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm