Wonen Zuid is een woningcorporatie met zo’n 14.000 woningen verspreid over tien gemeenten in Midden- en Zuid-Limburg.

Met het motto “Een frisse blik vooruit en denken in mogelijkheden” wordt constant gewerkt aan een betere dienstverlening voor alle bewoners. Dat doet Wonen Zuid door goed te luisteren, door samen te werken en door kansen te creëren en te benutten.

Ortec Finance AVM voor grip op datakwaliteit, bedrijfslasten en vastgoedsturing.

Sinds het najaar van 2019 maakt Wonen Zuid gebruik van Ortec Finance AVM om zelfstandig, snel en efficiënt leegwaarden en markthuren te bepalen. De modelmatige waarden in AVM worden maandelijks bijgewerkt waardoor altijd de actuele waarde van de portefeuille inzichtelijk is. Ter onderbouwing van de berekende waarden worden referentieverkopen getoond.

Ortec Finance sprak met Francesco Ferreri, Senior medewerker Financiële Analyse, over de inzet van AVM bij enkele belangrijke uitdagingen die hij ziet in de corporatiesector: verbetering van de datakwaliteit, verlaging van de bedrijfslasten en verdere professionalisering van vastgoedsturing. Wonen Zuid ziet mogelijkheden om met behulp van AVM in te spelen op elk van deze onderwerpen en daarmee de bedrijfsvoering nog efficiënter te maken.

Download hier de volledige Client Story 

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm