Woningcorporaties hebben een maatschappelijke taak te vervullen. De invulling van deze taak verloopt grotendeels via het vastgoed. Het vastgoed is daarmee het middel om de maatschappelijke doelstellingen te behalen. Hierbij geldt dat de middelen begrensd zijn en zo doelgericht en efficiënt mogelijk ingezet moeten worden.

Het is dan ook van belang om te sturen op het optimaal exploiteren en transformeren van het vastgoed om zo bij te dragen aan de strategische doelstellingen. Assetmanagement vervult hierbij een sleutelpositie. De assetmanager vertaalt immers het strategische portefeuillemanagement naar het juiste beleid op complexniveau. Het complexbeleid wordt vervolgens uitgevoerd door het property management.

Om invulling te geven aan zijn taak analyseert de assetmanager continu de prestaties van de complexen, optimaliseert het beleid en monitort de voortgang van de uitvoering van het beleid. De nieuwe assetmanagement oplossing AM van Ortec Finance ondersteunt de assetmanager hierbij. Prestaties in het verleden, heden en de toekomst worden getoond op (deel)portefeuille- en complexniveau door middel van interactieve grafische en numerieke analysemogelijkheden. Hiermee wordt snel inzichtelijk welke complexen goed en welke slecht presteren en voor welke complexen het wenselijk is om alternatief complexbeleid op te stellen. Door het alternatieve beleid door te rekenen wordt duidelijk of het voorgenomen beleid past binnen de maatschappelijke en financiële kaders. Door bovendien de prestaties van het alternatieve beleid te vergelijken met de prestaties van het huidige beleid kunnen onderbouwde optimale keuzes worden gemaakt.

Vraag uw gepersonaliseerde demo aan

Platform voor assetmanagement

  • Inzicht in de maatschappelijke en financiële prestaties van uw vastgoed
  • Uitgebreide interactieve grafische en numerieke analysemogelijkheden
  • Bepalen, doorrekenen en afwegen van alternatieve complexkeuzes
  • Bevat simulatie- en waarderingskracht van WALS (en TMS)
  • Verschillende rollen en autorisatiemogelijkheden
  • Inzicht in de financiële stromen volgens het DrieKamerModel
  • Onderdeel van het platform voor integrale sturing

Bekijk direct de product demo en download onze AM brochure voor meer informatie door onderstaand formulier in te vullen

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy