Om deze vraag te beantwoorden kijken we terug in de geschiedenis.

Pandemie en de woningmarkt

Amsterdam werd in de 16e en 17e eeuw geregeld getroffen door uitbraken van de pest, waarbij soms wel tot 10% van de bevolking overleed. En in de 19e eeuw werd Parijs tweemaal door de cholera getroffen met 2% doden tot gevolg, waarbij sommige wijken relatief veel zwaarder werden getroffen.

Amsterdam en Parijs

Aan de hand van tienduizenden individuele verkoopprijzen laten we zien dat prijzen in Amsterdam in het eerste half jaar na een uitbraak met ongeveer 13% daalden. Voor Parijs zien we – eveneens op basis van individuele verkoopprijzen – dat wijken die relatief zwaar door de cholera waren getroffen grote prijsdalingen hebben. Wij denken dat de daling in woningprijzen deels te verklaren is door de enorme onzekerheid die geschept wordt door grote pandemieën, gezien die individuen minder bereid maakt om grote sommen geld te investeren in een woning.

Veerkrachtig

Huurprijzen – soms langdurige contracten – reageren minder sterk op uitbraken. Voor zowel Parijs als Amsterdam gold dat de woningmarkten veerkrachtig zijn, en dat huur- en huizenprijzen zich snel herstelden. Dit is mede het gevolg van het feit dat beide steden door immigratie – ondanks de hoge sterftecijfers – snel weer in bevolking groeiden. Op basis van onze historische studie lijken pandemieën dus weinig soelaas te bieden voor de huidige hoge woonlasten in grote steden.

 

Download Research paper

Autheurs:

  • Marc Francke University of Amsterdam - Faculty of Economics and Business (FEB), Ortec Finance
  • Matthijs Korevaar, Maastricht University - Department of Finance

Lees ook

Het Financieel Dagblad en Parool publiceerden n.a.v. deze research paper ook onderstaande artikelen:

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm