In dit artikel analyseren Arno van der Vlist, Marc Francke en Dennis Schoenmaker of agglomeraties van economische activiteit resulteren in hogere huren voor gebruikers.

Deze voordelen werken echter niet noodzakelijkerwijs door naar vastgoedinvesteerders, omdat hogere huren ook gepaard kunnen gaan met hogere investeringsbedragen en risico's. Wij onderzoeken of de effecten van agglomeratievoordelen, zoals waargenomen in kantoorhuren, doorwerken in aanvangsrendementen als een theoretisch meer verfijnde meting van productiviteit externaliteiten. Op basis van transactiegegevens voor de periode 1996-2011 in Nederland tonen we aan dat agglomeratievoordelen resulteren in aanvangsrendementen die 4,6 procent, of 40 basispunten, lager liggen.

Link naar het artikel (vereist abonnement).

Vragen?

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over de paper.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm