Whitepaper "Complexsessies in de praktijk"

De kern van assetmanagement is het bepalen van de optimale complexstrategieën en –beleid. Een ondersteunend instrument hierbij zijn complexsessies. Lees in dit whitepaper alles over het organiseren van een goede complexsessie.

De kern van assetmanagement bij woningcorporaties is het bepalen van de optimale complexstrategieën en -beleid, binnen de daarvoor geldende kaders. Een ondersteunend instrument hierbij is de complexprestatieanalyse. In het rapport “Performance analyse, handreiking voor het uitvoeren van de performance analyse” d.d. 10 oktober 2017 hebben wij beschreven uit welke stappen een goede complexprestatieanalyse bestaat, inclusief een aantal voorbeelden van de uitvoering ervan in de praktijk door corporaties en beleggers.

Rapport downloaden

Het volledige rapport kunt u hier lezen.