In opdracht van het ministerie van BZK heeft Ortec Finance verkend welke financiële mogelijkheden er zijn voor de corporatie sector om extra labelstappen uit te voeren, al dan niet in combinatie met andere beleidsaanpassingen.

De extra labelstappen vloeien voort uit de ambitie om in 2030 het woningbezit van de corporatiesector op gemiddeld label A te brengen. De financiële analyses zijn uitgevoerd met SBI en hebben betrekking op de DAEB-tak van de corporaties. 

Rapport downloaden

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.