Op grond van de Woningwet geeft de minister een indicatie van de middelen die een woningcorporatie beschikbaar heeft om in te zetten voor de volkshuisvesting. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Woningmarkt, heeft Ortec Finance een methodiek ontwikkeld waarmee dit inzicht kan worden geboden. Deze rapportage geeft een uiteenzetting over deze methodiek en de uitkomsten daarvan. Dit is nu het derde jaar dat de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) wordt berekend. Eerdere jaren is een vergelijkbare rapportage gepubliceerd.

Het eerste jaar (2016), dat de IBW is gepubliceerd, hadden de uitkomsten betrekking op de gehele woningcorporatie. In verband met de DAEB-scheiding, bleef het jaar daarop (2017) de IBW beperkt tot de DAEB-tak. Dit jaar is hieraan ook de indicatieve bestedingsruimte van de niet-DAEB tak toegevoegd. Deze rapportage biedt daarmee informatie over de indicatieve bestedingsruimte van de DAEB-tak en van de niet-DAEB tak afzonderlijk.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm