De meerwaarde van herhaalde verkopen en ruimtelijke structuren in een hedonisch prijsmodel

Dit artikel bestudeert niet-waargenomen heterogeniteit in hedonische prijsmodellen, als gevolg van ontbrekende eigendoms- en locatiekenmerken. Vooral commercieel vastgoed is zeer heterogeen en gedetailleerde vastgoed gegevens ontbreken vaak.

Marc Francke en Alex van de Minne laten zien dat het aan een hedonisch prijsmodel toevoegen van onderling onafhankelijke random effecten per object resulteert in nauwkeurigere out-of-sample prijsvoorspellingen, zowel voor huurwoningcomplexen in Los Angeles als voor eengezinskoopwoningen in Heemstede. Het standaard hedonische prijsmodel houdt geen gebruik van het feit dat sommige objecten meer dan eens zijn verkocht. Vervolgens laten ze zien dat het toevoegen van ruimtelijke random effecten leidt tot een extra toename van de voorspellingsnauwkeurigheid. De stijging is het grootst voor panden zonder voorafgaande verkoop.

 

Download hier het volledige artikel (in het Engels)

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm