Rapport “Vastgoedsturing met de basiswaardering”

Voor de bepaling van de marktwaarde kunnen corporaties kiezen uit de basisversie en de full versie van het Handboek. De basisversie kent minder kosten; de full versie is op complexniveau nauwkeuriger.

In samenspraak met 13 corporaties hebben we bezien of een goede vastgoedsturing mogelijk is met de basisversie. Hierbij hebben we in het vastgoedsturingsproces drie onderdelen onderscheiden: de complexprestatiemeting, de afleiding van de beleidswaarde en het beoordelen van (des)investeringen. Als de corporatie het vastgoed beschouwt als een bedrijfsmiddel, volstaat voor een goede complexprestatiemeting en voor de afleiding van de beleidswaarde de basisversie van de marktwaarde. Corporaties die het vastgoed zien als een beleggingsmiddel zullen behoefte hebben aan de grotere nauwkeurigheid van de full versie. Voor een goede financiële beoordeling van investeringen is de basisversie echter niet toereikend. In die situaties verdient het aanbeveling dat de marktwaarde van de investering via een taxateur wordt bepaald. De nadere onderbouwing van deze bevindingen is te vinden in het rapport “Vastgoedsturing met de basiswaardering”.

Rapport downloaden

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.