Ben je ook nog druk bezig met de jaarrekening 2019 en de (toelichting) op de beleidswaarde van het vastgoed van jouw woningcorporatie? Heb je ook behoefte aan actueel vergelijkingsmateriaal? Of wil je meer gevoel ontwikkelen bij dit relatief nieuwe waardebegrip? Maak dan gebruik van de informatie in dit artikel.

Sinds de introductie van de beleidswaarde, hebben corporaties vorig jaar (verslagjaar 2018) voor het eerst gerapporteerd over de beleidswaarde van hun vastgoed. Inmiddels hebben de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de definities verder aangescherpt en stellen zij hogere eisen aan de datakwaliteit. Corporaties zelf hebben meer ervaring opgedaan en zijn dit jaar voor het eerst in staat de waardeontwikkeling tussen 1 januari en 31 december te analyseren. Accountants hebben zo ook meer houvast voor uitgebreide accountscontroles. Kortom, de lat ligt dit jaar hoger. Om meer inzicht te krijgen in de beleidswaarde van woongelegenheden – DAEB en Niet-DAEB – heeft Ortec Finance een analyse uitgevoerd op de beleidswaarde van 55 corporaties. Uit deze analyse volgt een benchmark om de beleidswaarde van jouw corporatie af te zetten tegen de beleidswaarde in de sector. Dit kan helpen bij de controle voor de jaarrekening en inzicht geven in de waarde-opbouw.

De analyse bestaat uit 2 delen:

  • Inzicht in de markt- en beleidswaarde per 31-12-2019: de afslagen van marktwaarde naar beleidswaarde en de gemiddelde inputvariabelen per stap.
  • De gemiddelde beleidswaardeontwikkeling tussen 2018 en 2019.

Lees het volledige artikel

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm