Bij Ortec Finance werken wij samen met woningcorporaties aan een pilotproject dat zich richt op het modelmatig schatten van de mutatiekans per woning.

Waarom?

Corporaties ondervinden in de praktijk dat de historische mutatiekans geen goede voorspeller is van de toekomstige mutatiekans. In dit pilotproject werken wij een methode uit die de mutatiekans accurater schat op basis van de kenmerken van de woning, de huurder en het huurcontact.

Wat levert het u op?

  • Een alternatieve methode voor de tot nu toe gebruikelijke historische mutatiekans, waarmee de toekomstige mutatiekans accurater kan worden geschat.
  • De geschatte mutatiekans per verhuureenheid voor al uw woningen, inclusief de toelichting hoe deze mutatiekans tot stand is gekomen. Deze geschatte mutatiekans is getoetst aan gerealiseerde mutaties.
  • Inzicht in de meerwaarde van de alternatieve mutatiekans. We maken voor uw corporatie inzichtelijk wat het effect is op:
    • de marktwaarde in verhuurde staat en de beleidswaarde;
    • de meerjarenbegroting en daarvan afgeleid de verschillen in de prognose van de voorraadontwikkeling en kasstromen.

mutatiegraad

Achtergrond

De basis is al gelegd. De eerste versie van het model is gebaseerd op de mutaties van één stedelijke corporatie. We gaan het model nu verder verbeteren, door het model toe te passen bij andere corporaties. Meer achtergrondinformatie kunt u lezen in deze Insight.

Opzet van het project

Het project start met een gegevensuitvraag. Via een aantal tussenstappen en 3 gezamenlijke bijeenkomsten (14 april, 9 juni en 3 september) werken we toe naar modelmatig bepaalde mutatiekansen op VHE-niveau voor jouw corporatie en een rapportage met daarin de effecten op de marktwaarde en de meerjarenbegroting voor jouw corporatie. De uitkomsten zijn in september beschikbaar, op tijd voor de begroting 2021 en de volgende waarderingsronde.

Is uw interesse gewekt?

Neem gerust contact op en dan ontvangt u vrijblijvend het Projectplan. En ik sta u graag te woord voor eventuele vragen. Tot slot kijk ik ernaar uit om samen met een groep corporaties aan de slag te gaan met dit vraagstuk!

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm