Verduurzaming van de woningvoorraad is één van de grootste opgaves voor de woningcorporaties. Iedereen is zich bewust van de noodzaak, maar echt concreet plannen maken lijkt nog moeilijk en ver weg. Corporaties willen een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen met het verduurzamen van hun woningen. Maar hoe doe je dat? Wat is de eerste stap? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste complexen selecteert en hoe zorg je ervoor dat je alleen zogenaamde “no-regret” maatregelen neemt? Oftewel, wat is de route naar een duurzame woningvoorraad in 2050?

We hebben hier een stappenplan voor gemaakt. In een aantal stappen lichten we toe hoe je met behulp van de oplossingen van Ortec Finance en Vabi een heldere route naar een duurzame voorraad in 2050 kiest.

Infographic naar een duurzame woningvoorraad in 2050

We hebben de stappen naar een duurzame woningvoorraad overzichtelijk in onderstaande Infographic gezet. Hierin laten we zien hoe je in 9 stappen de energieopgave vertaalt in uitvoerbare plannen tot 2050.

Infographic stappenplan verduurzaming.

Download de Infographic

Deel 1: bereken de opgave en financiële haalbaarheid

In het eerste deel van het stappenplan bepaal je de doelstellingen, je visie op de energietransitie en reken je de plannen door om tot een haalbaar portefeuilleplan te komen.

Wat zijn de doelen van je organisatie? Wat wil jij betekenen voor je stakeholders? Ook kijk je in dit deel naar definities, doelen en randvoorwaarden. Hoe ziet de omgeving eruit? Welke gegevens heb je tot je beschikking? Is er al een transitievisie warmte beschikbaar? Heb je dit bepaald, dan kun je al grof maatregelen doorrekenen over je eigen voorraad, om een indicatie te krijgen van de kosten en baten van de verduurzamingsopgave. Je kunt hier Vabi Assets Energie voor gebruiken. Tenslotte bereken je met behulp van Ortec Finance SAM de opgave door, waarbij je ook de consequenties voor ander beleid meeneemt, zoals sloop, nieuwbouw en verkoop. Dit alles leidt tot een haalbaar portefeuilleplan waar je verder mee aan de slag kunt!

Deel 2: van portefeuilleplan naar uitvoerbare plannen

Is het portefeuilleplan definitief, dan is het tijd voor het bepalen van de complexstrategie. De eerste stap hiervoor zet je in het assetmanagement met Ortec Finance SAM. Je analyseert de voorraad en plaatst die in het licht van de portefeuilledoelstellingen. Op basis van deze analyses doe je een voorstel voor de complexstrategie. Op basis van de complexstrategie stel je een bijpassend energieplan op in Vabi Assets Energie. In dit plan bepaal je de energetische maatregelen die je voor dit complex wilt nemen. Door vervolgens het energieplan weer op te nemen in de complexstrategie in Ortec Finance SAM krijg je een integraal beeld van de complexprestaties nu en in de toekomst. Tot slot toets je deze strategie bij je collega’s in een complexsessie.

Heb je de complexstrategie met behulp van de voorgaande stappen vastgesteld, dan kun je beginnen met het uitvoeren en monitoren. De energieplannen uit Vabi Assets Energie vormen een prima basis als opdracht voor de aanbesteding. Door de energetische kenmerken na uitvoering bij te werken in de database, blijven de gegevens up-to-date en kun je uitstekend de voortgang van de verduurzaming van je voorraad bijhouden. Zo werk je stap voor stap naar een duurzame woningvoorraad in 2050!

Vabi Assets Energie en Ortec Finance SAM ondersteunen je in het maken en uitvoeren van haalbare energieplannen en het uitvoeren van het portefeuille- en assetmanagement. Wil je concreet aan de slag met behulp van de software of wil je meer informatie over de werking? Neem dan contact op met je Ortec Finance consultant of Menno Logeman via onderstaande gegevens. We helpen je graag verder.

Deel 3 en 4 lezen?

Dit artikel behandelt stap 1 tot en met 4, deel 1 en 2. Benieuwd naar de rest, lees dan de overige 5 stappen, deel 3 en 4 in dit artikel: Naar een duurzame woningvoorraad in 2050.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm