Zowel inflatie- als renteverwachtingen toegenomen

Binnenkort moet de dPi (de Prognose-informatie) worden ingeleverd. Het is belangrijk om hierin een goede inschatting van de economische parameters te maken, aangezien dit veel effect kan hebben op de begroting. Het minimale wat je kunt doen is de (concept) begroting van jouw corporatie doorrekenen met de actuele verwachting uit de OFS Q4. Dat kan aanleiding zijn de economische parameters in de begroting bij te stellen. De Autoriteit Woningcorporaties zegt hierover in de ‘Leidraad economische parameters dPi 2022’ dat corporaties zelf dienen te beoordelen of er aanleiding bestaat om af te wijken van de parameters van de dPi.

De OFS bevat ook een set van 2.000 even waarschijnlijke economische scenario’s. Op basis hiervan is het mogelijk de financiële risico’s van jouw corporatie te bepalen met onze WALS Risicomodule (RM). Aw en WSW benoemen scenario-analyse als aandachtpunt voor de meerjarenbegroting en dPi: “Dit maakt het relevant om inzicht te hebben in het effect op de meerjarenbegroting van scenario’s waarin de economische omstandigheden anders lopen dan verwacht”.

In dit artikel beschrijven we de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van het vorige kwartaal.

Download hier het volledige artikel

Ben je benieuwd naar hoe Ortec Finance deze verwachtingen bepaalt? In de Risicoanalyse Insight nummer 3-2020 vind je meer informatie over hoe de OFS tot stand komt en welke technieken hier achter zitten.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm