Ortec Finance lanceert TMS web. Vanaf de waarderingsronde 2021 maken alle 150 TMS-corporaties gebruik van het vernieuwde TMS. In deze blog laten we het ontwikkelteam van TMS web aan het woord. Waarom is de keuze gemaakt om TMS te vernieuwen? Welke doelen zijn daarbij voor ogen gehouden? En hoe is het ontwikkelteam in dit vernieuwingsproces te werk gegaan?

Wat is de reden geweest om TMS te vernieuwen?

Ortec Finance TMS wordt al meerdere jaren intensief en met veel tevredenheid door 150 corporaties en hun taxateurs in het waarderingsproces ingezet. De gebruikerservaringen zijn goed, maar TMS is op technisch vlak toe aan vernieuwing. Ortec Finance beschikt over diverse webapplicaties voor de vastgoedsector, zoals SAM en AVM. Daarom is het een logische keuze om af te stappen van Citrix en ook TMS met de nieuwste technieken te ontwikkelen.

Het van de grond af aan ontwikkelen van TMS web biedt mogelijkheden om verbeteringen door te voeren. Hierbij worden de volgende doelen voor ogen gehouden:

  • De applicatie moet gebruiksvriendelijk zijn.
  • De applicatie moet snel zijn.

Gebruiksvriendelijk

Mathieu Boertien - Testanalist bij Ortec Finance, licht toe:

‘Als ontwikkelteam hebben we eerst geïnventariseerd hoe het taxatieproces er in de praktijk uit ziet. Dat begon met een simpel overzicht en wat schermen op grote vellen papier, die we met de consultants binnen Ortec Finance hebben besproken. Deze ontwerpen vormden de basis voor een prototype dat technisch nog niet werkte, maar waarmee we wel precies konden laten zien hoe het vernieuwde TMS zou moeten werken. Vervolgens zijn we samen met de consultants, met een groep TMS-gebruikers in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken stond het prototype centraal en was het doel om in een vroeg stadium feedback op te halen om dit in het ontwerp te verwerken.’

Dirk van Wijk - Software Developer bij Ortec Finance, vervolgt:

‘Ook tijdens de ontwikkeling van alle nieuwe onderdelen zijn we in contact gebleven met de groep TMS-gebruikers, zodat we een applicatie bouwen die aansluit op gebruikerswensen. Het ophalen van feedback blijft een belangrijk onderdeel. In TMS web is dan ook een knop ingebouwd waarmee elke gebruiker in staat is om mogelijke verbeteringen naar Ortec Finance toe te sturen. Als ontwikkelteam bekijken en beoordelen we deze verbeterpunten, waarna we besluiten of ze worden doorgevoerd. Na implementatie wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht.’

Snelheid

Uit de terugkoppeling van de gebruikersgroepen van het huidige TMS, is duidelijk geworden dat de doorreken- en laadtijd in TMS best kon oplopen. Een verbetering van de snelheid zou dus veel tijd kunnen besparen, waardoor het waarderingsproces soepeler verloopt.

Dirk ligt toe: ‘Tijdens de ontwikkeling van TMS web zijn we er constant scherp op om de doorreken- en laadtijd zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door bijvoorbeeld alleen het minimaal nodige te berekenen en/of op te slaan, of door alleen door te rekenen wanneer er iets is veranderd.’

Werkwijze van het ontwikkelteam

Dirk vervolgt: ‘Binnen het ontwikkelteam van TMS web werken we agile. In een periode van twee weken zijn we in staat om nieuwe stukjes waardevolle functionaliteit te bouwen en op te leveren. Aan het einde van die twee weken wordt de nieuwe functionaliteit aan de gehele afdeling getoond: sluiten de ontwikkelingen aan bij de verwachtingen? Daarnaast blikken we vooruit naar de rest van het jaar. Welke functionaliteit moet wanneer beschikbaar zijn en wat is essentieel?’

Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat in 2020 al een eerste versie van TMS web, met beperkte functionaliteit, kon worden opgeleverd. Deze functionaliteit sloot aan op het huidige gebruik van een groep TMS-gebruikers. Deze TMS-gebruikers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘Jaarrekening 2020’ groep om met inzet van TMS web de jaarrekeningwaardering 2020 uit te voeren. Hierdoor konden gebruikerservaringen worden opgehaald, zodat corporatie specifieke wensen meelopen in de ontwikkeling en de verdere implementatie van TMS web.

‘Door de agile manier van werken, kunnen we sneller veranderingen doorvoeren en daardoor ook sneller en vaker nieuwe releases uitbrengen. Op dit moment brengen we elke zes weken een nieuwe TMS versie uit, waardoor het dus makkelijk is om binnen een waarderingsronde nieuwe functionaliteit toe te voegen’, vult Mathieu aan. De toekomst Ortec Finance heeft tot doel om alle TMS-gebruikers, de komende waarderingsronde, gebruik te laten maken van TMS web, met alle benodigde functionaliteiten. Nadat alle TMS-gebruikers zijn overgezet, kan op grotere schaal feedback worden opgehaald. Hiermee kan TMS web nog beter en gebruiksvriendelijker worden. Nieuwe, nuttige, functionaliteit die ontbreekt in het huidige TMS, kan worden toegevoegd. Denk hierbij aan: meer rapportagemogelijkheden in de vorm van grafieken en diagrammen of de mogelijkheid om de inhoud van het ‘complex detail’ scherm naar persoonlijke voorkeur in te richten.

Door de nauwe samenwerking met de gebruikers is het mogelijk om met TMS web een gebruiksvriendelijke en snelle oplossing aan te bieden die klaar is voor de toekomst.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm