Afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de overgang naar WALS SaaS. SaaS (Software-as-a-Service) wordt namelijk de standaard, net als bij de andere Ortec Finance applicaties. Hiermee komt al het IT beheer van WALS bij corporaties te vervallen en zorgt Ortec Finance voor updates en goede performance van de applicatie. De transitie naar SaaS helpt ook om vorm te geven aan de system-to-system koppeling van dPi-gegevens via SBR.

Ruim 130 corporaties gingen u voor

Inmiddels hebben wij ruim 130 van de bijna 240 corporaties die WALS gebruiken, gemigreerd naar de SaaS omgeving. Begin maart hebben wij naar de gebruikers van WALS SaaS een evaluatieformulier verstuurd rondom de hele overgang naar SaaS. 56 van onze gebruikers hebben ons evaluatieformulier ingevuld.

Tevreden gebruikers

Uit de resultaten blijkt dat 91% van deze gebruikers tevreden is over de algemene communicatie rondom de overgang naar WALS SaaS (5% heeft geen duidelijke mening, 4% is niet helemaal tevreden). 89% vindt ook dat deze communicatie tijdig heeft plaatsgevonden (9% heeft geen duidelijke mening, 2% vindt dat dit niet tijdig was).

Ook over het eerste gebruik is 90% van onze gebruikers tevreden (2% van de gebruikers heeft geen duidelijke mening, 8% is niet helemaal tevreden). Verder zijn we trots om te lezen dat 98% gebruikers aangeven dat WALS SaaS eenvoudig te gebruiken is zodra je er aan gewend bent (2% heeft geen duidelijke mening)! Tot slot geeft 92% aan dat ze tevreden zijn met de kwaliteit van de ondersteuning bij vragen over de SaaS dienst, de overige gebruikers hebben hier geen duidelijke mening over.

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de evaluatie hartelijk bedanken voor de feedback waarmee wij onze SaaS-diensten in de toekomst kunnen blijven verbeteren!

Nog niet over op WALS SaaS?

Zijn jullie nog niet over op WALS SaaS? Je kunt nog t/m uiterlijk eind 2021 gebruik van de on-premise versie van WALS. Vanaf 2022 zal WALS alleen nog beschikbaar zijn als SaaS-dienst. Indien je hier vragen over hebt, neem dan contact op met je vaste contactpersoon.

Gerelateerde insights

X