Ortec Finance Automated Valuation Model (AVM) ondersteunt bij het modelmatig bepalen van leegwaarde (marktwaarde) en markthuren, gestoeld op meer dan 25 jaar expertise in modelmatig waarderen en uitgebreide marktkennis. AVM wordt erkend door toezichthouders, hypotheekverstrekkers, de taxatiebranche en accountants.

Betrouwbare marktwaarde

Ortec Finance AVM kan snel, efficiënt en nauwkeurig de marktwaarde van uw objecten vaststellen. Dit gebeurt door middel van een zogenaamde hedonische regressiemethode. Hierbij wordt op basis van gerealiseerde transacties maandelijks een model geschat waarmee de marktwaarde kan worden bepaald. Door de waarde vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, kan een legitieme uitspraak worden gedaan over de betrouwbaarheid en risico’s van de objectief vastgestelde waarde. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal transacties, de spreiding binnen de transacties en de tijdsperiode tussen de meest recente transactie en de huidige taxatiedatum.

Inzicht in markthuren

Naast de waardebepaling van de marktwaarde, kan AVM ook de markthuren van uw objecten te bepalen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een hedonische regressiemethode: op basis van gerealiseerde huurtransacties wordt maandelijks een model geschat waarmee de markthuur wordt bepaald.

Gebruikers

Ortec Finance AVM wordt sinds meerdere jaren ingezet door:

  • Woningcorporaties en commerciële beleggers bij het bepalen van de marktwaarde en markthuur ten behoeve van de vaststelling van de marktwaarde in verhuurde staat en de beoordeling van WOZ-waarden
  • Makelaars ten behoeve van de aan- en verkoop van woningen en als toets op fysieke taxaties
  • Banken om de waarde van het onderpand te controleren
  • Financiële adviseurs die hun advies op de meest actuele informatie willen baseren

Bulktaxaties

Ortec Finance AVM is een online applicatie waarmee u de marktwaarde en markthuren van een grote hoeveelheid woningen in één keer kunt bepalen. Zodoende heeft u snel én op elk gewenst moment de beschikking over passende marktwaarde en markthuren en bijbehorende risico-indicatoren van uw volledige bezit.

Prijsindices

Ortec Finance AVM levert op het niveau van gemeente en woningtype prijsindices. Hierdoor kunt u de historische waardeontwikkeling van uw bezit op gedetailleerd niveau, en indien nodig met ondersteuning van grafische rapportages, zichtbaar maken.

Onze Maandalert Woningmarkt is een goed voorbeeld van zo’n grafische rapportage. Bekijk hier interactief onze prijsindices op een hoger aggregatieniveau. De Maandalert biedt inzicht in prijsontwikkelingen per gemeente en de aantallen verkochte woningen per type en toont dit op een interactieve kaart van Nederland.

Bekijk Maandalert Woningmarkt

Waarom Ortec Finance AVM?

  • Ondersteunt u bij het bepalen van marktwaarde, markthuren en woningtrends
  • Inzage in kwaliteit en betrouwbaarheid
  • Te gebruiken bij de beoordeling WOZ-waarden en fysieke taxaties
  • Wetenschappelijke borging van kwaliteit van de modellen

Download onze AVM brochure voor meer informatie door onderstaand formulier in te vullen

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy