Bij het managen van vastgoedprojecten, speelt het sturen op financieel resultaat en het beheren van de risico’s een belangrijke rol. De behoefte aan informatie, en het detailniveau hiervan, neemt in veel organisaties steeds meer toe. Dit vereist efficiënte en heldere werkprocessen. Met de oplossing Ortec Finance GO heeft u meer grip op uw vastgoedprojecten.

Consistente projectprognoses

Ortec Finance GO garandeert dat uw projecten op een consistente en betrouwbare wijze worden doorgerekend. Ortec Finance GO houdt rekening met indexatie van de kosten en de opbrengsten en bepaalt op basis van geprognosticeerde kasstromen de financiering van het project. Hierdoor krijgt u een complete projectcalculatie, waarbij een zuiver financieel resultaat en de bijbehorende kengetallen worden gepresenteerd. Ortec Finance GO is geschikt voor verschillende typen nieuwbouwprojecten: van eenvoudig tot complex, van grond tot opstal, huur of koop.

Vergelijken varianten

Met Ortec Finance GO maakt u op eenvoudige wijze alternatieve projectberekeningen en vergelijkt u deze met elkaar. Hiermee maakt u de financiële consequenties van een alternatieve stichtingskostenopzet inzichtelijk. Tevens kunt u eerdere varianten onderling vergelijken en zo de voortgang van een project door de tijd volgen.

Integratie systemen

Ortec Finance streeft ernaar de efficiëntie bij haar klanten te verbeteren. Daarom vinden wij koppelingen tussen systemen essentieel. Zo exporteert u de projectinformatie uit Ortec Finance GO eenvoudig en zonder resultaatverschillen naar WALS/FMP. Tevens is Ortec Finance GO te koppelen aan uw projectadministratie. Door het inlezen van de gerealiseerde kosten, evalueert u de status van het project en wordt de liquiditeitsprognose bijgesteld. Omgekeerd is het mogelijk om projectprognoses te exporteren naar uw projectadministratie om zo uw budget te bewaken. Kasstromen uit Ortec Finance GO kunnen ook worden geëxporteerd naar Ortec Finance Treasury zodat gedetailleerde kasstroomprognoses ook op concernniveau beschikbaar zijn.

Flexibele rapportages

U kunt in Ortec Finance GO diverse rapportages definiëren. Denk hierbij aan een samenvatting van het financieel resultaat, diverse kengetallen en kasstroomprognoses. Alle rapporten zijn per individueel project of geconsolideerd op te vragen. Dit geeft u inzicht in de resultaten van uw individuele project(en) of de gehele projectportefeuille.

Vraag uw gepersonaliseerde demo aan

Waarom Ortec Finance GO?

  • Inzicht in de risico’s en het rendement van uw projecten
  • Efficiënte, betrouwbare en uniforme projectcalculaties
  • Optimalisatie van projecten door een snelle en eenvoudige doorrekening van alternatieven
  • Nauwkeurige kasstroomprognoses ten behoeve van betere financiering
  • Integratie met uw projectadministratie en WALS/FMP

Download onze GO brochure voor meer informatie door onderstaand formulier in te vullen

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy